Χαιρετισμός

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Η πετυχημένη διαδρομή των φροντιστηρίων Μπαχαράκη εδώ και 59 χρόνια στην εκπαίδευση εγγυάται την επιτυχία και στις εξετάσεις των ομογενών. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης, οι ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες μαθημάτων, εξοπλισμένες με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα αιχμής που μηδενίζουν την απόσταση και το υψηλής ποιότητας ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία μια μοναδική εμπειρία.

I. M1 Min