ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

"ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος"

Το βοήθημα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας περιέχει υλικό για τα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων του 2019-20. Περιλαμβάνει:

  • Σημειώσεις για κάθε κεφάλαιο (πλαγιότιτλους, επεξηγηματική παρουσίαση του σχολικού βιβλίου, διασαφηνίσεις όρων, συμπληρωματικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών)
  • Ασκήσεις ανά ενότητα και επαναληπτικές ασκήσεις ανά κεφάλαιο (ερωτήσεις ανάπτυξης και ερωτήσεις κλειστού τύπου)
  • Συνδυαστικές ερωτήσεις
Συγγραφείς:
Ομάδα Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ


ISBN: - Έκδοση: 2019 Αριθμός Σελίδων: 220 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ