Εξ ’αποστάσεως και Υβριδική Διδασκαλία

E-Learning

Ο μαθητής παρακολουθεί on-line  τα μαθήματα του με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα άμεσης, ζωντανής και συνεχούς επικοινωνίας  με τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το e-learning των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ μηδενίζει τις αποστάσεις, φέρνει την κορυφαία ομάδα καθηγητών στο σπίτι σας, αποτελεί τη σίγουρη λύση  για την προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού και εγγυάται την  επιτυχία  στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

e-learning