ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 1ος τόμος