Αριστεύω & Επιβραβεύομαι

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ μέσω του γραπτού διαγωνισμού υποτροφιών επιλέγουν και επιβραβεύουν τους άριστους.

Κάθε χρόνο χορηγούν 50 υποτροφίες σε μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι νικητές επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα ενός απόλυτα αδιάβλητου διαγωνισμού, που διενεργείται στους χώρους των εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, σε επιλεγμένη ύλης της Α΄ Λυκείου.

Για το σχολικό έτος 2024-25 ο διαγωνισμός υποτροφιών Αριστεύω & Επιβραβεύομαι θα πραγματοποιηθεί στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 17:30.

Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογικά όρια σε κάθε ένα από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα:

  • 5 δωρεάν υποτροφίες για μαθητές με βαθμολογία από 96/100 έως 100/100
  • 15 υποτροφίες με έκπτωση 50% για μαθητές με βαθμολογία από 91/100 έως 95/100
  • 30 υποτροφίες με έκπτωση 25% για μαθητές με βαθμολογία από 86/100 έως 90/100.

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ εφαρμόζουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης παρέχοντας υποτροφίες σε μαθητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, έχουμε θεσμοθετήσει τον διαγωνισμό των υποτροφιών Αριστεύω και Επιβραβεύομαι, προκειμένου να προσφέρουμε την ευκαιρία να κερδίσουν δωρεάν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μαθητές χωρίς κανένα εισοδηματικό και άλλο κοινωνικό κριτήριο. Ο διαγωνισμός υποτροφιών των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός για την αξιοπιστία, την άρτια οργάνωση και την εμπέδωση της φιλοσοφίας της αριστείας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Γραπτός Διαγωνισμός

Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ: Αριστεύω και επιβραβεύομαι

ΜαθητήςΚηδεμόνας

ΣχολείοΕπιθυμώ να μετέχω στα μαθήματα δωρεάν προετοιμασίας για τις εξετάσεις υποτροφιών της Β΄Λυκείου
Αποδέχομαι τους όρους ιδιωτικότητας

Στο πλαίσιο των εξετάσεων για τις υποτροφίες της Β΄Λυκείου, οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δωρεάν προετοιμασίας στα εξεταζόμενα μαθήματα.Η φοίτηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, μετά τη λήξη του σχολικού έτους και στο διάστημα από 10 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα συμβάλλει τόσο στην εξοικείωση των μαθητών με την εξεταστική δοκιμασία του διαγωνισμού των υποτροφιών, όσο και στην προετοιμασία τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις.