Κατηγορίες Ομογενών

13 ΠΑΠ νύχτα οθόνη Min1

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μαθητών. Τα φροντιστήρια Μπαχαράκη μέσα από τα 59 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα φροντίζουν με ιδιαίτερο σεβασμό την ποιότητα μαθημάτων των ομογενών με:

  • Εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα εξετάσεων ομογενών.
  • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών του εξωτερικό.
  • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, που επιτρέπουν την άμεση και διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.

Στις ειδικές αυτές κατηγορίες υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 & 2 για να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής απαιτείται να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα μιας από τις τέσσερις ομάδες προσανατολισμού.

Στις κατηγορίες 1,2 παρέχεται πρότυπη εξειδικευμένη υποστήριξη σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού με πρότυπα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές των φροντιστηρίων μας.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 συνυπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου τους στην 20βαθμη κλίμακα και η συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία”.

Προκειμένου όμως, για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού από τις προαναφερόμενες και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτής.

Στις κατηγορίες 3,4,5 παρέχεται πρότυπη εξειδικευμένη υποστήριξη στα αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με πρότυπα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία από εξειδικευμένους φιλολόγους των φροντιστηρίων μας.