Τρόποι Εισαγωγής για Έλληνες του εξωτερικού

13 ΠΑΠ νύχτα οθόνη Min1

Προετοιμασία για Έλληνες του εξωτερικού

Η εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών αλλά και να προσαρμόζεται στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ με 59 χρόνια εμπειρίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα προσφέρουν ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση και στους Έλληνες του εξωτερικού διαθέτοντας:

 • Εξειδικευμένο προσωπικό στη διδασκαλία ομογενών.
 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών του εξωτερικού.
 • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, που επιτρέπουν την άμεση και διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
Baxarakis Stamp Blue
Elearning 1 Min

Τρόποι Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για Έλληνες του Εξωτερικού

Στις ειδικές αυτές κατηγορίες υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό. Για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες 1 & 2 δείτε τη σχετική νομοθεσία στον σύνδεσμο παρακάτω.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 & 2 απαιτείται να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις σε ένα από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, είναι τα παρακάτω:

1° Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών:

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Κοινωνιολογία (Λατινικά από το σχολικό έτος 2021-2022)
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας:

 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής:

 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Οικονομία
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Ο βαθμός του κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος μετά την αναγωγή του στην 20βαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.25. Τα μόρια του υποψηφίου προκύπτουν από το άθροισμα των παραπάνω γινομένων. Συνεπώς, το άριστα διαμορφώνεται στα 100 μόρια. Ελάχιστη βάση εισαγωγής αποτελούν τα 35 μόρια.

Στις κατηγορίες 1 & 2 παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού με πρότυπα προγράμματα σπουδών, που υλοποιούνται με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές των φροντιστηρίων μας.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών 3 & 4 & 5 συνυπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου στην 20βαθμη κλίμακα και η βαθμολογική τους επίδοση στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία”.

Τα μόρια του υποψηφίου προκύπτουν από το άθροισμα:

α) του βαθμού που πέτυχε στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνίας (μετά την αναγωγή του στην 20βαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου) πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή δύο και μισό (2,5) και

β) του βαθμού απολυτηρίου Λυκείου (στην 20βαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου) πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή δύο και μισό (2,5).

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 10/20 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Προσοχή: Για την εισαγωγή στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού από τις προαναφερθείσες Κατηγορίες 1 & 2 και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτής.

Στις κατηγορίες 3 & 4 & 5 παρέχεται πλήρης υποστήριξη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, με πρότυπα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία από εξειδικευμένους φιλολόγους των φροντιστηρίων μας.