Θέματα & Λύσεις

“Θέματα & Λύσεις”: όλη η σειρά βιβλίων σε ψηφιακή μορφή

Σκοπός των εκδόσεων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ είναι να παρέχουν αξιόπιστα και χρηστικά συγγράμματα στον φιλομαθή και απαιτητικό μαθητή. Η σειρά «ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ» αποτελείται συνολικά από 16 τόμους. Ειδικότερα, σε 8 τόμους καλύπτονται όλα τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των θετικών και οικονομικών επιστημών καθώς και των επιστημών υγείας. Ένας (1) τόμος της Γ΄ Λυκείου αφορά τις ανθρωπιστικές επιστήμες ενώ οι υπόλοιποι 7 τόμοι πραγματεύονται τα θετικά μαθήματα της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Η σειρά «ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ» εκπονήθηκε από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αναγνωρισμένο συγγραφικό και επιστημονικό έργο. Η διδακτική ενασχόληση και η καθημερινή μας τριβή με τα θετικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ιδανική επανάληψη του μαθητή συνίσταται, μεταξύ των άλλων, και στη μελέτη και επίλυση των παλαιών θεμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την ουσιαστική ενασχόληση και αυτενέργεια του μαθητή, και όχι με επιδερμική και ευκαιριακή ανάγνωση συνοπτικών λύσεων. Στόχος και φιλοδοξία αυτής της σειράς είναι η άρτια επανάληψη των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.
Η εκδοτική καινοτομία της σειράς, που την καθιστά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του υποψηφίου και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έγκειται στα παρακάτω σημεία:

– οι απαντήσεις δίνονται αναλυτικά αμέσως μετά την εκφώνηση κάθε θέματος
– οι ερωτήσεις θεωρίας αναπτύσσονται εκτενώς, χωρίς παραπομπές στο σχολικό βιβλίο
– οι λύσεις παρατίθενται διεξοδικά με υποδειγματικό τρόπο, με παρουσίαση ακόμη και των αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών
– η μεθοδολογία και ο πρότυπος τρόπος επίλυσης προετοιμάζουν τον απαιτητικό μαθητή που επιδιώκει το άριστα (100) ως βαθμολογική επίδοση
– οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και οι κρίσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις οδηγούν σε εμβάθυνση διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες
– οι θεωρητικές επισημάνσεις, τα σχόλια, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις οξύνουν την κριτική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη

Η παιδεία αποτελεί στην εποχή μας προϋπόθεση κοινωνικής επιτυχίας και μέσο ανέλιξης του ατόμου, επένδυση κρισιμότατη για το μέλλον των νέων. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αφετηρία για έναν όμορφο προορισμό. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε η μελέτη των συγκεκριμένων συγγραμμάτων να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία και να κατευθύνει τον υποψήφιο στην επίτευξη των στόχων του.

Η σειρά  “Θέματα & Λύσεις” περιλαμβάνει τους παρακάτω τόμους (διαθέσιμους εδώ σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου – flipping book) :

Για τους μαθητές της Β΄Λυκείου:

Για τους μαθητές της Α΄Λυκείου: