Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Με εφόδια την επαγγελματική τους γνώση, την εργασιακή τους εμπειρία και την υψηλή τους κατάρτιση, έχουν αναλάβει την υλοποίηση παράλληλων, συμπληρωματικών και υποστηρικτικών δράσεων για την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου καθώς και την κάλυψη όλου του φάσματος υπηρεσιών που παρέχουν τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ.

Λιοτόπουλος Θεολόγος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.E.E., M.B.A.

Project Manager
Σε μια εκπαιδευτική διαδικασία «χωρίς όρια», χρονικά και χωρικά, (“Education Beyond”…limits) το «Αἰὲν Ἀριστεύειν» και η «Διά Βίου Μάθηση» αποτελούν παρακαταθήκες και κινητήριες δυνάμεις για τη μεγιστοποίηση...

Λιοτόπουλος Θεολόγος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.E.E., M.B.A.

Project Manager
"Σε μια εκπαιδευτική διαδικασία «χωρίς όρια», χρονικά και χωρικά, (“Education Beyond”…limits) το «Αἰὲν Ἀριστεύειν» και η «Διά Βίου Μάθηση» αποτελούν παρακαταθήκες και κινητήριες δυνάμεις για τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Προς την κατεύθυνση αυτή συμπράττουν τόσο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό όσο και οι μαθητές-εκπαιδευόμενοι των Εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ."

Με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1991), έχοντας αποκτήσει το πρώτο μου μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science in Electrical Engineering-M.Sc.E.E.) από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin – Madison των USA (1993), διεύρυνα τις εκπαιδευτικές μου «ανησυχίες» και στον τομέα των Παιδαγωγικών Σπουδών με την απόκτηση του πτυχίου της Παιδαγωγικής Σχολής ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Θεσσαλονίκης (1996), ενώ στη συνέχεια απέκτησα και την ιδιότητα του Οικονομολόγου, με τον μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2005), εφαρμόζοντας στην πράξη πιστά, από πολύ νωρίς, το «Αἰὲν Ἀριστεύειν» και τη «Δια Βίου Εκπαίδευση».
Με τα εφόδια αυτά ως βασικά ανέπτυξα στην πορεία, από το 2000 και μετά, μια πολυσήμαντη επαγγελματική δραστηριότητα, ως Διευθυντικό στέλεχος μικρών και μεγάλων καινοτόμων εταιρειών, που είχαν ως κύριο γνώμονα την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογικά προϊόντων και υπηρεσιών (Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας SBOING.net, Αναπληρωτής Διευθυντής & Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Β. Ελλάδας, Διευθυντής Ανάπτυξης & μέτοχος της εταιρείας LAMDA Electronics SA, Διευθυντής του τμήματος Management Consulting της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ, Διευθυντικό στέλεχος στις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες COMPUCON A.E. (Δ/ντής Τηλεματικής), MLS Πληροφορική Α.Ε. (Δ/ντής Πωλήσεων Β2Β) και Unit Leader Τηλεπικοινωνιακών Συμβούλων στον ΟΤΕ Α.Ε).
Οι πολλαπλές εμπειρίες όλων αυτών των ετών σε συνδυασμό με τη συγγραφή από πλευράς μου μεγάλου αριθμού καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων (Innovative Business Plans), πολλά εκ των οποίων έχουν βραβευτεί και διακριθεί, μου έδωσαν τη δυνατότητα, από πολύ νωρίς, να ασχοληθώ ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Project Manager με μεγάλα και απαιτητικά έργα Νέων τεχνολογιών και έργα Αναδιοργάνωσης Δομών Εκπαιδευτικών Μονάδων.
Στα πλαίσια αυτά, με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα ως Project Manager στα Εκπαιδευτήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, με εστίαση στις τεχνολογίες της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Synchronous & Asynchronous E-Learning), έχοντας αποφασίσει έτσι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην υλοποίηση του οράματος της Διοίκησης για μια Εκπαίδευση «χωρίς όρια»…

Πουρσανίδης Νικόλαος

Πληροφορικής MSc

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης

Πουρσανίδης Νικόλαος

Πληροφορικής MSc

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης
""

Παπαδημητρίου Ζήνων

MSc in Information Systems

Λογιστής
Επέλεξα το επάγγελμα του λογιστή, διότι συνδυάζει την οργανωτικότητα, την υπευθυνότητα και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ η ύπαρξη επαγγελματικής δεοντολογίας και ήθους, συνέπειας, γνώσης...

Παπαδημητρίου Ζήνων

MSc in Information Systems

Λογιστής
"Επέλεξα το επάγγελμα του λογιστή, διότι συνδυάζει την οργανωτικότητα, την υπευθυνότητα και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ η ύπαρξη επαγγελματικής δεοντολογίας και ήθους, συνέπειας, γνώσης και ποιότητας, αποτελούν τα εχέγγυα ενός ξεχωριστού δεσμού μεταξύ των εργαζομένων."

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και φοίτησα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσιο σχολείο, από όπου αποφοίτησα με άριστα. Στη συνέχεια μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων εισήχθη στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατά την διάρκεια των σπουδών μου εργάστηκα ως βοηθός λογιστή σε γνωστό λογιστικό γραφείο, καθώς και στην Εθνική Τράπεζα με επίπεδο πρακτικής εξάσκησης. Μετά την αποφοίτησή μου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, απόκτησα άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και άρχισα να απασχολούμαι ως λογιστής – φοροτεχνικός στο λογιστικό μου γραφείο. Ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ η επαγγελματική μου σταδιοδρομία περιλαμβάνει πλήθος επαγγελματικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.
Αποτελεί τιμή μου να συνεργάζομαι με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ που μεσουρανεί στην ελληνική επικράτεια πάνω από μισό αιώνα. Ο διευθυντής των εκπαιδευτηρίων Ι.Μ.Μπαχαράκης είναι ο καθοδηγητής των εργασιών, καθώς με την πολυετή εμπειρία του και ενασχόλησή του με τον οργανισμό, αποτελεί πρότυπο δασκάλου και επιχειρηματία. Αυτό αποδεικνύουν οι καινοτόμες μορφές διδασκαλίας με την παράλληλη αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που οδηγούν σε συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας.

Μαυρίδης Χαράλαμπος

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Υπεύθυνος Προετοιμασίας Αθλητικών Δοκιμασιών - Υπεύθυνος Γραμματείας
Στον αθλητισμό θέτουμε στόχους, ξεπερνάμε τα όρια και γευόμαστε τη χαρά της επιτυχίας, κάτι που στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ καταφέρνουμε κάθε χρόνο.

Μαυρίδης Χαράλαμπος

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Υπεύθυνος Προετοιμασίας Αθλητικών Δοκιμασιών - Υπεύθυνος Γραμματείας
"Στον αθλητισμό θέτουμε στόχους, ξεπερνάμε τα όρια και γευόμαστε τη χαρά της επιτυχίας, κάτι που στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ καταφέρνουμε κάθε χρόνο."

Γεννήθηκα στην Τούμπα Σερρών και από την παιδική μου ηλικία αγάπησα τον αθλητισμό. Ως φυσική συνέχεια ήρθαν οι σπουδές μου στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, από όπου αποφοίτησα το 2000. Την ίδια χρονιά ξεκίνησα και την προπονητική μου καριέρα στο ποδόσφαιρο. Από τότε έχω ασχοληθεί ενεργά με τα τμήματα υποδομής και τις ομάδες νέων πολλών συλλόγων. Εργάστηκα ως προπονητής, υπεύθυνος φυσικής κατάστασης και τεχνικός διευθυντής στις ομάδες νέων κατά σειρά του Ηρακλή, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Επίσης έχω εργαστεί ως γυμναστής για τρεις σαιζόν (2009-2011) στην ποδοσφαιρική ανδρική ομάδα του Ηρακλή. Παράλληλα, από το 2004 συνεργάζομαι με τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ αναλαμβάνοντας την προετοιμασία για τις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και για τα Τμημάτων Φυσικής Αγωγής. Η προπονητική επαφή κάθε χρόνο με τους εφήβους που ετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία για μένα, καθώς βιώνω μαζί τους την αγωνία τους για την επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως, η χαρά του αθλητισμού έρχεται να τους προσφέρει μία διέξοδο και εκτόνωση στην καθημερινή πίεση της μελέτης και αυτό με κάνει να νιώθω τυχερός που βρίσκομαι μαζί τους όχι στην αίθουσα αλλά στον στίβο της προπόνησης. Η ζωντάνια τους, η καλή διάθεση, η αισιοδοξία και η δύναμή τους αποτελούν τα ισχυρότερα κίνητρα για μένα προκειμένου να τους προετοιμάσω με τον καλύτερο τρόπο μέσα από συνεχείς προπονήσεις και δοκιμαστικά τεστ επιδόσεων.

Σεφεριάδου Πηνελόπη

Αρχιτέκτων - Μηχανικός

Υπεύθυνη Ελεύθερου & Γραμμικού Σχεδίου
Με επιμονή και υπομονή, αγάπη και σεβασμό, φροντίζω να είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά προσφέροντας γνώσεις και εμπειρίες μου στον τομέα του σχεδίου.

Σεφεριάδου Πηνελόπη

Αρχιτέκτων - Μηχανικός

Υπεύθυνη Ελεύθερου & Γραμμικού Σχεδίου
"Με επιμονή και υπομονή, αγάπη και σεβασμό, φροντίζω να είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά προσφέροντας γνώσεις και εμπειρίες μου στον τομέα του σχεδίου."

Αποφοίτησα από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αξιολόγηση της διπλωματικής μου εργασίας ως καλύτερης μου εξασφάλισε τη συμμετοχή μου στον Διεθνή Διαγωνισμό Archiprix, όπου εκπροσώπησα το Α.Π.Θ., γεγονός που αποτέλεσε μία ιδιαίτερη προσωπική διάκριση. Ανέκαθεν είχα αγάπη και με ενδιέφερε η εκπαίδευση, γι’ αυτό παράλληλα με την επαγγελματική μου δράση ως αρχιτέκτονας ασχολούμαι σταθερά και με τον συγκεκριμένο τομέα. Ειδικότερα, έχω λάβει μέρος ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα “Αστικό κενό” της Αρχιτεκτονικής Σχολής για 3 χρόνια έχοντας ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις. Επίσης, υπήρξα εκπαιδευτής στο πλαίσιο προγραμμάτων τρισδιάστατου σχεδίου. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ διδάσκοντας γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο. Η προετοιμασία των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για την εξέταση του ειδικού αυτού μαθήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων αποτελεί μία ιδιαίτερη εμπειρία για μένα, καθώς μου επιτρέπει να γίνομαι κοινωνός των “σχεδίων” και των ονείρων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δόση Ιφιγένεια

Γερμανικής Φιλολογία MSc, candidate PhD

Υπεύθυνη Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
«Μην ανησυχείς για τις αποτυχίες σου. Ανησύχησε για τις ευκαιρίες που έχασες χωρίς να προσπαθήσεις καν» (Jack Canfield).

Δόση Ιφιγένεια

Γερμανικής Φιλολογία MSc, candidate PhD

Υπεύθυνη Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
"«Μην ανησυχείς για τις αποτυχίες σου. Ανησύχησε για τις ευκαιρίες που έχασες χωρίς να προσπαθήσεις καν» (Jack Canfield)."

Έχω σπουδάσει Γλωσσολογία και Διδακτική στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στο ίδιο τμήμα και το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσής μου στην Ψυχο-/Νευρογλωσσολογία. Η διδακτορική μου διατριβή σχετίζεται με τη διγλωσσία (Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.). Αυτό το διάστημα εκπονώ την μεταδιδακτορική μου έρευνα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχω συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό μου έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια σε Ευρώπη και Η.Π.Α. Σήμερα εντάσσομαι στο διδακτικό προσωπικό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του New York College. Συνεργάζομαι με τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ από το 2010. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη κατάκτηση και διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στη Γερμανική γλώσσα.

Παζαράς Νικόλαος

Αγγλική Φιλολογία

Υπεύθυνος Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Επέλεξα το επάγγελμα αυτό διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεις γλώσσες και να μεταλαμπαδεύεις γνώσεις καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εφόδια στη ζωή ενός...

Παζαράς Νικόλαος

Αγγλική Φιλολογία

Υπεύθυνος Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
"Επέλεξα το επάγγελμα αυτό διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεις γλώσσες και να μεταλαμπαδεύεις γνώσεις καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εφόδια στη ζωή ενός ανθρώπου. Νιώθω ότι η προσφορά γνώσεων και εμπειριών στους μαθητές είναι πολύ σημαντική διότι μπορεί να τους εμπνεύσει να ανακαλύψουν οι ίδιοι τα ενδιαφέροντα και την κλίση τους χαράσσοντας μετέπειτα τη δική τους επαγγελματική πορεία."

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και από πολύ νεαρή ηλικία ήταν ξεκάθαρο για εμένα ότι ήθελα να σπουδάσω αγγλική φιλολογία καθώς είχα μια αστείρευτη αγάπη για την αγγλική γλώσσα και για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή. Αφού κατάφερα να διεκδικήσω μια θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα της Αγγλικής Φιλολογίας δέχθηκα μια πρόταση να εργαστώ σε κάποιο κέντρο ξένων γλωσσών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου είχα αποκτήσει παράλληλα και τέσσερα έτη πολύτιμης εμπειρίας και γνώσεων οι οποίες με βοήθησαν ακόμα περισσότερο να καταλάβω πόσο μου αρέσει αυτό το αντικείμενο και κατ’ επέκταση η διδασκαλία. Η συνεργασία μου με τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ξεκίνησε αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από το Πανεπιστήμιο. Η άρτια οργάνωση των φροντιστηρίων, η μακροχρόνια πείρα του προσωπικού, η καλή φήμη και το κύρος που αποπνέει ο όμιλος των φροντιστηρίων καθώς και το γεγονός ότι είχα υπάρξει μαθητής του φροντιστηρίου σε όλα τα χρόνια του λυκείου ήταν κάποιοι από τους λόγους που θέλησα να έχω αυτή τη συνεργασία.