ΕΠΑΛ

Προγράμματα Σπουδών  ΕΠΑΛ

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η οργάνωσή τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρος τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών του κάθε μαθητή.

Εξίσου επωφελή είναι τα γραπτά διαγωνίσματα προσομοίωσης τα οποία διενεργούνται κατ΄ επανάληψη στα φροντιστήριά μας, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων.  Επακόλουθα η εμπέδωση, η αξιολόγηση, η προσαρμογή και η εξοικείωση με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Baxarakis Stamp Blue
Γ΄Λυκείου ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά ('Άλγεβρα) 3
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα Ειδικότητας 1 2
Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα Ειδικότητας 2 2
Σύνολο 10
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Γνωστικό Υπόβαθρο - Εμβάθυνση) 1

Περισσότερα  ->

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄Λυκείου ΕΠΑΛ
ανά τομέα & ειδικότητα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 • Οικοδομική
Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών
 • Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
 • Τεχνολογία Υλικών
Αργυροχρυσοχοΐας
Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Επιπλοποιίας –Ξυλογλυπτική
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Συστήματα
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Ηλεκτροτεχνία 2
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Κινητήρες Αεροσκαφών
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
 • Ναυσιπλοΐα ΙΙ
 • Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • Ναυτικές Μηχανές
 • Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
 • Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ
 • Υγιεινή
Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
Β' Λυκείου ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα) 2
Νέα Ελληνικά 2
Σύνολο 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ΄Λυκείου ΩΡΕΣ
Μάθημα Ειδικότητας 1 2
Μάθημα Ειδικότητας 2 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(μετά τα Χριστούγεννα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' Λυκείου ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Γ' (μετά τα Χριστούγεννα) 2
Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα) 2
Μαθηματικά (Τράπεζα Θεμάτων) 1
Φυσική 2
Φυσική (Τράπεζα Θεμάτων) 1
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
κατ' Επιλογήν ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Γεωμετρία) 1
Λογοτεχνία 1

Παρέχεται στον μαθητή η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.