Σχέδιο

Εργαστήρι Γραμμικού & Ελεύθερου Σχεδίου

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ διαθέτουν σύγχρονο εργαστήριο γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου.

Η παρακολούθηση μαθημάτων σχεδίου παρέχεται σε όλα τα κτήρια των Φροντιστηρίων μας σε έναν ιδανικά διαμορφωμένο και καλαίσθητο χώρο διδασκαλίας, με σύγχρονο εξοπλισμό.

Οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής και της Σχολής Καλών Τεχνών, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, εξειδίκευση στη ζωγραφική και έντονη δράση στο χώρο των Τεχνών.

Γραμμικό Σχέδιο

Στόχος της διδασκαλίας μας είναι η σωστή γνώση του τρόπου σχεδίασης σε κάθε τύπο θεμάτων και η εφαρμογή των σχεδιαστικών αρχών, έτσι ώστε ο υποψήφιος να ανταποκριθεί με επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το γραμμικό σχέδιο προϋποθέτει καλή θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση.

Η γνώση και η ανάπτυξη της δεξιότητας του υποψηφίου στο Γραμμικό Σχέδιο βελτιώνεται με την παρακολούθηση των μαθημάτων. Η διδασκαλία περιλαμβάνει: Ασκήσεις γραμμογραφίας, παράσταση γεωμετρικών αντικειμένων σε κλίμακα, κλίμακες, όψεις, κατόψεις, τομές, σύνθεση γραμμάτων και αριθμών, τεχνικές σχεδίασης ειδικών θεμάτων και όλα τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ελεύθερο Σχέδιο

Το Ελεύθερο σχέδιο είναι μία εξέταση που στηρίζεται στη σωστή παρατήρηση, στη γνώση προοπτικής, στην τοποθέτηση τόνων και στη γνώση χρωματολογίου για τις Σχολές Καλών Τεχνών.

Η μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος, η επιλεγμένη θεματολογία, η στενή επικοινωνία και η καθοδήγηση του υποψηφίου από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας, διασφαλίζουν την υψηλή επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το αντικείμενο διδασκαλίας περιλαμβάνει: Προοπτική, οργάνωση τοποθέτησης θέματος, κανόνες σκιάς, γραμμοσκίαση, χρήση τόνων και εφαρμογή αναλογιών.

Πανεπιστημιακές Σχολές με ειδικό μάθημα το σχέδιο

Η εξέταση στο ειδικό μάθημα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή στις παρακάτω σχολές:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.