Προγράμματα Σπουδών για Έλληνες του εξωτερικού

Σύγχρονα και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών για ομογενείς

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ για Έλληνες του εξωτερικού έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο το άριστο αποτέλεσμα στις εξετάσεις.

Η εκπόνηση τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τη διδακτέα ύλη αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αξιοποίηση του χρόνου είναι βασική παράμετρός τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των μαθητών μας.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρός τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε μαθητή. Εξίσου επωφελή είναι τα τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα τα οποία διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων. Επακόλουθα τους είναι η εμπέδωση, η αξιολόγηση, η προσαρμογή και η εξοικείωση με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Baxarakis Stamp Blue
Elearning 1 Min
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΟ

Γ’ Λυκείου – Θερινό εντατικό πρόγραμμα επαναλήψεων

Έναρξη 27 Ιουνίου.
Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

 • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
 • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας που εξασφαλίζουν την άμεση επαφή, την αλληλεπίδραση και τη διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών του εξωτερικού.
 • 12 τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησης, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Γ' Λυκείου Κατηγορίες 1 & 2

person
1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 4
Σύνολο 18
atom
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 4
Σύνολο 18
medicine
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Φυσική 6
Χημεία 4
Βιολογία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 4
Σύνολο 18
pc
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 4
Οικονομία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 4
Σύνολο 18

Γ' Λυκείου Κατηγορίες 3 & 4 & 5

user
Γ' Λυκείου

Μαθήματα Προετοιμασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 6
Γλωσσική Υποδομή  2
Σύνολο 8

Γ’ Λυκείου – Χειμερινό πρόγραμμα σπουδών

Έναρξη 29 Αυγούστου.
Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

 • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
 • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας που εξασφαλίζουν την άμεση επαφή, την αλληλεπίδραση και τη διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών του εξωτερικού.
 • 24 τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Γ' Λυκείου Κατηγορίες 1 & 2person
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Ελληνικά 5 Ασκήσεις
Συντακτικού &
Γραμματικής

+1
 • Αδίδακτο (Αυτενέργεια)
  Αδίδακτο (Εξοικείωση)
 • Διδαγμένο
 • Ιστορία 2 Ανάπτυξη
  Ιστορικών
  Παραθέματων
  +1
  Λατινικά 3
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο 13 2


  atom
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Θετικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά 5 +1
  Φυσική 4 +1
  Χημεία 4
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο 16 2


  medicine
  3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Υγείας
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Φυσική 4 +1
  Χημεία 4
  Βιολογία 3 +1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο 14 2


  pc
  4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά 5 +1
  Πληροφορική 4
  Οικονομία 2 +1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο 14 2

  Γ' Λυκείου Κατηγορίες 3 & 4 & 5


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  Νεοελληνική Γλώσσα 4
  Λογοτεχνία 2
  Γλωσσική Υποδομή 2
  Σύνολο 8

  B' Λυκείου

  Έναρξη 29 Αυγούστου.
  Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

  • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
  • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, που επιτρέπουν την άμεση και διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
  • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
  • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών του εξωτερικό.
  • 24 διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ημερίδες και σεμινάρια συμβουλευτικής.

  Β' Λυκείου Κατηγορίες 1 & 2

  person
  1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Ανθρωπιστικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' Λυκείου ΩΡΕΣ
  Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο)
  Αυτενέργεια - Εξοικείωση
  2
  Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής 1
  Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής 1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
  Σύνολο 6


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ Λυκείου ΩΡΕΣ
  Λατινικά Γ΄ 2
  Ιστορία Γ΄ 1
  Αρχαία Ελληνικά Γ΄(Διδαγμένο) 1
  Σύνολο 4


  ΜΑΘΗΜΑ Κατ' επιλογήν ΩΡΕΣ
  Άλγεβρα 2
  Λογοτεχνία 1
  atom
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Θετικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄Λυκείου ΩΡΕΣ
  Άλγεβρα 2
  Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
  Σύνολο 6


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ Λυκείου ΩΡΕΣ
  Μαθηματικά Γ΄ 2
  Φυσική Γ΄ 2
  Χημεία Γ΄ 2
  Σύνολο 6
  Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα Θεμάτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  Φυσική Προσανατολισμού Β΄ 2
  Λογοτεχνία 1
  Κατ' επιλογήν
  Χημεία (Οργανική Β') 1
  medicine
  3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Υγείας
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄Λυκείου ΩΡΕΣ
  Άλγεβρα 2
  Φυσική Προσανατολισμού 2
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
  Σύνολο 6

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ Λυκείου ΩΡΕΣ
  Βιολογία Γ΄ 2
  Φυσική Γ΄ 2
  Χημεία Γ΄ 2
  Σύνολο 6
  Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα Θεμάτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ Λυκείου ΩΡΕΣ
  Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ 2
  Λογοτεχνία 1
  Κατ' επιλογήν
  Χημεία (Οργανική Β') 1
  pc
  4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄Λυκείου ΩΡΕΣ
  Άλγεβρα 2
  Νεοελληνική Γλώσσα 2
  Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
  Σύνολο 6


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ Λυκείου ΩΡΕΣ
  Μαθηματικά Γ΄ 2
  Πληροφορική Γ΄ 2
  Οικονομία Γ΄ - Μικροοικονομία 1
  Οικονομία Γ΄ - Μακροοικονομία 1
  Σύνολο 6
  Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα Θεμάτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ Λυκείου ΩΡΕΣ
  Φυσική Προσανατολισμού Β΄ 2
  Λογοτεχνία 1

  Β' Λυκείου Κατηγορίες 3 & 4 & 5


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  Νεοελληνική Γλώσσα 3
  Λογοτεχνία 1
  Γλωσσική Υποδομή 2
  Σύνολο 6

  Α’ Λυκείου – Χειμερινό πρόγραμμα σπουδών.

  Έναρξη 29 Αυγούστου.
  Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

  • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
  • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, που επιτρέπουν την άμεση και διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
  • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
  • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών του εξωτερικό.
  • 24 διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ημερίδες και σεμινάρια συμβουλευτικής.
  • Παρέχεται στον μαθητή η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.
  book
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 2
  Μαθηματικά (Γεωμετρία) 2
  Φυσική 2
  Χημεία 2
  Αρχαία Ελληνικά 2
 • Διδαγμένο
 • Γραμματική & Συντακτικό
 • Νεοελληνική Γλώσσα 2
  Λογοτεχνία 1