Προγράμματα Σπουδών Ομογενών

Η πετυχημένη διαδρομή των φροντιστηρίων Μπαχαράκη εδώ και 58 χρόνια στην εκπαίδευση εγγυάται την επιτυχία και στις εξετάσεις των ομογενών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2

Εντατικό θερινό πρόγραμμα επαναλήψεων. Έναρξη 30 Ιουνίουperson
1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά6
Ιστορία4
Κοινωνιολογία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία4
Σύνολο18
atom
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣ
Μαθηματικά6
Φυσική4
Χημεία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία4
Σύνολο18
medicine
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣ
Φυσική6
Χημεία4
Βιολογία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία4
Σύνολο18
pc
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣ
Μαθηματικά6
Πληροφορική4
Οικονομία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία4
Σύνολο18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4, 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία6
Γλωσσική Υποδομή 2
Σύνολο8

Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗ: 30 Αυγούστου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2

Τα υπάρχοντα προγράμματα για τους μαθητές των σχολείων της Ελλάδας.

Γ' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα4
Λογοτεχνία2
Γλωσσική Υποδομή2
Σύνολο8
Β' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα3
Λογοτεχνία1
Γλωσσική Υποδομή2
Σύνολο6