Προγράμματα Σπουδών για Έλληνες του εξωτερικού

Σύγχρονα και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών για ομογενείς

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ για Έλληνες του εξωτερικού έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο το άριστο αποτέλεσμα στις εξετάσεις.

Η εκπόνηση τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τη διδακτέα ύλη αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αξιοποίηση του χρόνου είναι βασική παράμετρός τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των μαθητών μας.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρός τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε μαθητή. Εξίσου επωφελή είναι τα τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα τα οποία διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων. Επακόλουθα τους είναι η εμπέδωση, η αξιολόγηση, η προσαρμογή και η εξοικείωση με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Baxarakis Stamp Blue
Elearning 1 Min
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΟ

Γ’ Λυκείου – Θερινό εντατικό πρόγραμμα επαναλήψεων

Έναρξη 27 Ιουνίου.
Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

 • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
 • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας που εξασφαλίζουν την άμεση επαφή, την αλληλεπίδραση και τη διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών του εξωτερικού.
 • 12 τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησης, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Γ' Λυκείου Κατηγορίες 1 & 2

person
1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά6
Ιστορία4
Λατινικά4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία4
Σύνολο18
atom
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά6
Φυσική4
Χημεία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία4
Σύνολο18
medicine
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Φυσική6
Χημεία4
Βιολογία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία4
Σύνολο18
pc
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά6
Πληροφορική4
Οικονομία4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία4
Σύνολο18

Γ' Λυκείου Κατηγορίες 3 & 4 & 5

user
Γ' Λυκείου

Μαθήματα Προετοιμασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία6
Γλωσσική Υποδομή 2
Σύνολο8

Γ’ Λυκείου – Χειμερινό πρόγραμμα σπουδών

Έναρξη 29 Αυγούστου.
Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

 • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
 • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας που εξασφαλίζουν την άμεση επαφή, την αλληλεπίδραση και τη διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών του εξωτερικού.
 • 24 τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Γ' Λυκείου Κατηγορίες 1 & 2person
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Ελληνικά5Ασκήσεις
Συντακτικού &
Γραμματικής

+1
 • Αδίδακτο (Αυτενέργεια)
  Αδίδακτο (Εξοικείωση)
 • Διδαγμένο
 • Ιστορία2Ανάπτυξη
  Ιστορικών
  Παραθέματων
  +1
  Λατινικά3
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο132


  atom
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Θετικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά5+1
  Φυσική4+1
  Χημεία4
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο162


  medicine
  3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Υγείας
  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Φυσική4+1
  Χημεία4
  Βιολογία3+1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο142


  pc
  4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά5+1
  Πληροφορική4
  Οικονομία2+1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο142

  Γ' Λυκείου Κατηγορίες 3 & 4 & 5


  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
  Νεοελληνική Γλώσσα4
  Λογοτεχνία2
  Γλωσσική Υποδομή2
  Σύνολο8

  B' Λυκείου

  Έναρξη 29 Αυγούστου.
  Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

  • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
  • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, που επιτρέπουν την άμεση και διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
  • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
  • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών του εξωτερικό.
  • 24 διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ημερίδες και σεμινάρια συμβουλευτικής.

  Β' Λυκείου Κατηγορίες 1 & 2

  person
  1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Ανθρωπιστικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΛυκείουΩΡΕΣ
  Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο)
  Αυτενέργεια - Εξοικείωση
  2
  Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής1
  Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
  Σύνολο6


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
  Λατινικά Γ΄2
  Ιστορία Γ΄1
  Αρχαία Ελληνικά Γ΄(Διδαγμένο)1
  Σύνολο4


  ΜΑΘΗΜΑ Κατ' επιλογήνΩΡΕΣ
  Άλγεβρα2
  Λογοτεχνία1
  atom
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Θετικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΛυκείουΩΡΕΣ
  Άλγεβρα2
  Μαθηματικά Προσανατολισμού2
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
  Σύνολο6


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
  Μαθηματικά Γ΄2
  Φυσική Γ΄2
  Χημεία Γ΄2
  Σύνολο6
  Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα Θεμάτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
  Φυσική Προσανατολισμού Β΄2
  Λογοτεχνία1
  Κατ' επιλογήν
  Χημεία (Οργανική Β')1
  medicine
  3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Υγείας
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΛυκείουΩΡΕΣ
  Άλγεβρα2
  Φυσική Προσανατολισμού2
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
  Σύνολο6

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
  Βιολογία Γ΄2
  Φυσική Γ΄2
  Χημεία Γ΄2
  Σύνολο6
  Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα Θεμάτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
  Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ 2
  Λογοτεχνία1
  Κατ' επιλογήν
  Χημεία (Οργανική Β')1
  pc
  4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΛυκείουΩΡΕΣ
  Άλγεβρα2
  Νεοελληνική Γλώσσα2
  Μαθηματικά Προσανατολισμού2
  Σύνολο6


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
  Μαθηματικά Γ΄2
  Πληροφορική Γ΄2
  Οικονομία Γ΄ - Μικροοικονομία1
  Οικονομία Γ΄ - Μακροοικονομία1
  Σύνολο6
  Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα Θεμάτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
  Φυσική Προσανατολισμού Β΄2
  Λογοτεχνία1

  Β' Λυκείου Κατηγορίες 3 & 4 & 5


  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
  Νεοελληνική Γλώσσα3
  Λογοτεχνία1
  Γλωσσική Υποδομή2
  Σύνολο6

  Α’ Λυκείου – Χειμερινό πρόγραμμα σπουδών.

  Έναρξη 29 Αυγούστου.
  Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Παρέχονται και εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας.

  • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην προετοιμασία των Ελλήνων του εξωτερικού.
  • Ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, που επιτρέπουν την άμεση και διαδραστική διεξαγωγή του μαθήματος.
  • Πρότυπα βιβλία και βοηθήματα πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας.
  • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών του εξωτερικό.
  • 24 διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ημερίδες και σεμινάρια συμβουλευτικής.
  • Παρέχεται στον μαθητή η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.
  book
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
  Μαθηματικά (Άλγεβρα)2
  Μαθηματικά (Γεωμετρία)2
  Φυσική2
  Χημεία2
  Αρχαία Ελληνικά2
 • Διδαγμένο
 • Γραμματική & Συντακτικό
 • Νεοελληνική Γλώσσα2
  Λογοτεχνία1