Λόγια του ιδρυτή

“Στον βίο τα πάντα ορίζουν τα εύστροφα μάτια τού νου”

Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, δεν αρκεί να περάσει κανείς σε κάποια Σχολή. Πρέπει η Σχολή αυτή, παράλληλα με τις κλίσεις και τα όνειρα του καθενός, να παρέχει και εχέγγυα επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.

Εμείς, τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, κάνουμε το παν για να ανταποκριθούμε στη διπλή αυτή απαίτηση. Στη σωστή επιλογή της Σχολής και στη δυνατότητα εισαγωγής σου σ’ αυτήν.

Το πρώτο το πετυχαίνουμε με τον εγκυρότερο και τον πληρέστερο ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών, αλλά και την υπεύθυνη εξατομικευμένη καθοδήγηση που παρέχουμε στους μαθητές μας.

Το δεύτερο, την εισαγωγή στη Σχολή προτίμησής σου, το πετυχαίνουμε με τα εξειδικευμένα προγράμματά μας, το νεωτερικό τρόπο διδασκαλίας, τα φιλικά βοηθήματα και βιβλία και το καταξιωμένο εκπαιδευτικό δυναμικό των Φροντιστηρίων μας.

Κι όπως είναι γνωστό, αυτά δεν τα διακηρύσσουμε απλώς, αλλά τα πραγματώνουμε εδώ και χρόνια. Μείνε, λοιπόν, με αυτή την ακλόνητη βεβαιότητα. Η επιτυχία είναι στο χέρι σου, αφού κυριότατα εξαρτάται από τις δικές σου εύστοχες επιλογές.

Συνυπολόγισε, τώρα, επιπλέον και τούτο: το Φροντιστήριό μας, δε ζητάει από τους μαθητές του γνώσεις. Αυτές, έχουμε τον τρόπο και τις προσφέρουμε εμείς. Ζητάει όμως, ζήλο και ενθουσιασμό για τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη αμοιβή στο τέρμα της πορείας τους μαζί μας.

Γι’ αυτό, δε θα παύσουμε να το υπενθυμίζουμε ευθαρσώς, απλά και καθαρά: Είμαστε παρόντες για τους εν δυνάμει κερδισμένους. Κι εσύ, μπροστά στα όποια σταυροδρόμια, μην ξεχνάς τον επίκαιρο λόγο του μεγάλου φυσικού φιλοσόφου Δημόκριτου: “Στον βίο τα πάντα ορίζουν τα εύστροφα μάτια τού νου”.

Μ. Ι. Μπαχαράκης (1936 - 2012)
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ιδρύθηκε το 1962 από τον εμπνευσμένο εκπαιδευτικό, διακεκριμένο συγγραφέα και διανοητή Μιχαήλ Μπαχαράκη. Παραθέτουμε απόσπασμα σύντομου χαιρετισμού του σε Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού την οποία είχε προλογίσει απευθυνόμενος στους μαθητές των φροντιστηρίων μας και στους γονείς τους.

Ομιλία του Μιχαήλ Μπαχαράκη κατά την τελετή βράβευσής του από την Ο.Ε.Φ.Ε τον Ιανουάριο του 2011.

Μ. Ι. Μπαχαράκης (1936 - 2012)

“Στον βίο τα πάντα ορίζουν τα εύστροφα μάτια τού νου”

Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, δεν αρκεί να περάσει κανείς σε κάποια Σχολή. Πρέπει η Σχολή αυτή, παράλληλα με τις κλίσεις και τα όνειρα του καθενός, να παρέχει και εχέγγυα επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.

Εμείς, τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, κάνουμε το παν για να ανταποκριθούμε στη διπλή αυτή απαίτηση. Στη σωστή επιλογή της Σχολής και στη δυνατότητα εισαγωγής σου σ’ αυτήν.

Το πρώτο το πετυχαίνουμε με τον εγκυρότερο και τον πληρέστερο ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών, αλλά και την υπεύθυνη εξατομικευμένη καθοδήγηση που παρέχουμε στους μαθητές μας.

Το δεύτερο, την εισαγωγή στη Σχολή προτίμησής σου, το πετυχαίνουμε με τα εξειδικευμένα προγράμματά μας, το νεωτερικό τρόπο διδασκαλίας, τα φιλικά βοηθήματα και βιβλία και το καταξιωμένο εκπαιδευτικό δυναμικό των Φροντιστηρίων μας.

Κι όπως είναι γνωστό, αυτά δεν τα διακηρύσσουμε απλώς, αλλά τα πραγματώνουμε εδώ και χρόνια. Μείνε, λοιπόν, με αυτή την ακλόνητη βεβαιότητα. Η επιτυχία είναι στο χέρι σου, αφού κυριότατα εξαρτάται από τις δικές σου εύστοχες επιλογές.

Συνυπολόγισε, τώρα, επιπλέον και τούτο: το Φροντιστήριό μας, δε ζητάει από τους μαθητές του γνώσεις. Αυτές, έχουμε τον τρόπο και τις προσφέρουμε εμείς. Ζητάει όμως, ζήλο και ενθουσιασμό για τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη αμοιβή στο τέρμα της πορείας τους μαζί μας.

Γι’ αυτό, δε θα παύσουμε να το υπενθυμίζουμε ευθαρσώς, απλά και καθαρά: Είμαστε παρόντες για τους εν δυνάμει κερδισμένους. Κι εσύ, μπροστά στα όποια σταυροδρόμια, μην ξεχνάς τον επίκαιρο λόγο του μεγάλου φυσικού φιλοσόφου Δημόκριτου: “Στον βίο τα πάντα ορίζουν τα εύστροφα μάτια τού νου”.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ιδρύθηκε το 1962 από τον εμπνευσμένο εκπαιδευτικό, διακεκριμένο συγγραφέα και διανοητή Μιχαήλ Μπαχαράκη. Παραθέτουμε απόσπασμα σύντομου χαιρετισμού του σε Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού την οποία είχε προλογίσει απευθυνόμενος στους μαθητές των φροντιστηρίων μας και στους γονείς τους.

Ομιλία του Μιχαήλ Μπαχαράκη κατά την τελετή βράβευσής του από την Ο.Ε.Φ.Ε τον Ιανουάριο του 2011.