Β’ Λυκείου

Πρoγράμματα Σπουδών Β΄Λυκείου

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα διευθυντικά  στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η οργάνωσή τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρος τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών του κάθε μαθητή.

Εξίσου επωφελή είναι τα δίωρα γραπτά διαγωνίσματα τα οποία διενεργούνται κατ΄ επανάληψη στα φροντιστήριά μας, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων.  Επακόλουθα η εμπέδωση, η αξιολόγηση, η προσαρμογή και η εξοικείωση με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Baxarakis Stamp Blue


person
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΛυκείουΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο)
Αυτενέργεια - Εξοικείωση
2
Συντακτικό1
Γραμματική1
Σύνολο4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(από την αρχή του σχολικού έτους)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Λατινικά Γ΄1
Ιστορία Γ΄1
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
Σύνολο4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(μετά τα Χριστούγεννα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά Γ΄ (Διδαγμένο) (μετά τα Χριστούγεννα)1
Λογοτεχνία Γ΄ (μετά τα Χριστούγεννα)1
Σύνολο2


atom
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΛυκείουΩΡΕΣ
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Προσανατολισμού1
Φυσική Προσανατολισμού1
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
Σύνολο6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(από την αρχή του σχολικού έτους)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Μαθηματικά Γ΄2
Φυσική Γ΄2
Χημεία Γ΄2
Σύνολο6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(μετά τα Χριστούγεννα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Οργανική Χημεία Γ’ (μετά τα Χριστούγεννα)1
Λογοτεχνία Γ’ (μετά τα Χριστούγεννα)1
Σύνολο2
medicine
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Σπουδές Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΛυκείουΩΡΕΣ
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Προσανατολισμού1
Φυσική Προσανατολισμού1
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
Σύνολο6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(από την αρχή του σχολικού έτους)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Βιολογία Γ΄2
Φυσική Γ΄2
Χημεία Γ΄2
Σύνολο6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(μετά τα Χριστούγεννα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Οργανική Χημεία Γ΄ (μετά τα Χριστούγεννα)1
Λογοτεχνία Γ΄(μετά τα Χριστούγεννα)1
Σύνολο2


pc
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΛυκείουΩΡΕΣ
Άλγεβρα2
Νεοελληνική Γλώσσα2
Μαθηματικά Προσανατολισμού1
Σύνολο5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(από την αρχή του σχολικού έτους)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Μαθηματικά Γ΄2
Πληροφορική Γ΄2
Οικονομία Γ΄ - Μικροοικονομία1
Σύνολο5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προετοιμασίας
(μετά τα Χριστούγεννα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛυκείουΩΡΕΣ
Λογοτεχνία Γ΄ (μετά τα Χριστούγεννα)1
Οικονομία Γ΄ - Μακροοικονομία (μετά τα Χριστούγεννα)1
Σύνολο2