Πανελλαδικές Εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού

Τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ προσφέρουν έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση, σε επιμέρους ενότητες, που αφορά τα Θέματα και τις Λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, τις βάσεις εισαγωγής και τα τμήματα όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών.

Περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις των θεμάτων για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού από το 2018 μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή, όπως διαμορφώθηκαν για τους Έλληνες του εξωτερικού. Εδώ θα βρείτε τις βάσεις για κάθε κατηγορία, το ίδρυμα και την πόλη όπου εδρεύει, τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντος, τον αριθμό των εισακτέων και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ταξινομημένα σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, αλφαβητικά και ανά ομάδα προσανατολισμού. Εδώ θα βρείτε για κάθε τμήμα και σχολή:

  • τα ιδρύματα και τις πόλεις όπου εδρεύουν.
  • τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών.
  • τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων.
  • τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.
  • τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας.

Γενικό Λύκειο Ομογενών

Περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις των θεμάτων για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού από το 2018 μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή, όπως διαμορφώθηκαν για τους Έλληνες του εξωτερικού. Εδώ θα βρείτε τις βάσεις για κάθε κατηγορία, το ίδρυμα και την πόλη όπου εδρεύει, τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντος, τον αριθμό των εισακτέων και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ταξινομημένα σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, αλφαβητικά και ανά ομάδα προσανατολισμού. Εδώ θα βρείτε για κάθε τμήμα και σχολή:

  • τα ιδρύματα και τις πόλεις όπου εδρεύουν.
  • τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών.
  • τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων.
  • τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.
  • τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας.