Δικτυακό διαγώνισμα ΕΠΑΛ

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, κοντά στις εξελίξεις στο χώρο της νέας τεχνολογίας, παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά τη γνώση, συμπληρωματικά και παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών και τα κλασικά μέσα διδασκαλίας, με ηλεκτρονικά online διαγωνίσματα. Κάθε μάθημα είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, έτσι ώστε ο μαθητής μέσω της ψηφιακής αξιολόγησης να ελέγχει τις γνώσεις του σε όλα τα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. Τα διαδραστικά διαγωνίσματα δομούνται με ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής & διάζευξης), οι οποίες αντλούνται από αντίστοιχη Διαδικτυακή Τράπεζα Θεμάτων.