Γυμνάσιο

Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η οργάνωσή τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρος τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών του κάθε μαθητή.

Εξίσου επωφελή είναι τα δίωρα γραπτά διαγωνίσματα τα οποία διενεργούνται κατ΄ επανάληψη στα φροντιστήριά μας, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων.  Επακόλουθα η εμπέδωση, η αξιολόγηση, η προσαρμογή και η εξοικείωση με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Baxarakis Stamp Blue
book
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία)3
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
Σύνολο5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά2
Φυσική - Χημεία1
book
B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία)3
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
Σύνολο5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά2
Φυσική – Χημεία1
book
A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία)3
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2
Σύνολο5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά2
Φυσική1