Γ’ Λυκείου

Προγράμματα σπουδών Γ’ Λυκείου

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η οργάνωσή τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρος τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών του κάθε μαθητή. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόσθετο τμήμα εμβάθυνσης. Οι ώρες αυτές διδασκαλίας στοχεύουν στην επανάληψη, εμπέδωση και εξάσκηση σε πιο σύνθετα και απαιτητικά θέματα.

Εξίσου επωφελή είναι τα τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα τα οποία διενεργούνται κατ΄ επανάληψη στα φροντιστήριά μας, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων.  Επακόλουθα η εμπέδωση, η αξιολόγηση, η προσαρμογή και η εξοικείωση με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Baxarakis Stamp Blue

Περισσότερα  ->person
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Ελληνικά5Ασκήσεις
Συντακτικού &
Γραμματικής

+1
 • Αδίδακτο (Αυτενέργεια)
  Αδίδακτο (Εξοικείωση)
 • Διδαγμένο
 • Ιστορία2Ανάπτυξη
  Ιστορικών
  Παραθέματων
  +1
  Λατινικά3
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο132
  Περισσότερα  ->  atom
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
  Θετικές Σπουδές
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά5
  Φυσική4+1
  Χημεία3+1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο152
  Περισσότερα  ->  medicine
  3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
  Σπουδές Υγείας
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Βιολογία4
  Φυσική4+1
  Χημεία3+1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο142
  Περισσότερα  ->  pc
  4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
  Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛυκείουΩΡΕΣΤΜΗΜΑ
  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Μαθηματικά5
  Πληροφορική3+1
  Οικονομία2+1
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
 • Έκθεση
 • Λογοτεχνία
 • Σύνολο132