Εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

Εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

Τα βιβλία μας έχουν εκπονηθεί από εξειδικευμένους, έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς, με αναγνωρισμένο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, και είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η εμπειρία και η ποιότητα της διδασκαλίας μας είναι σημείο αναφοράς σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ο εκδοτικός οίκος ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ φημίζεται για την ποιότητα, την επιστημονική ακρίβεια και τη συστηματοποίηση της γνώσης, που χαρακτηρίζουν τόσο τα σχολικά μας βοηθήματα όσο και τα επιστημονικά μας συγγράμματα τα οποία απευθύνονται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό.

Το κίνητρο για τη συγγραφή τους ήταν τα τεράστια αποθέματα γνώσης και διδακτικής εμπειρίας, αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής μας παράδοσης, σε συνδυασμό με την ανάγκη συστηματοποίησης της ύλης για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών μας.

Στόχος μας παραμένει η μεθοδολογική προσέγγιση, η εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη, η βελτίωση της συνδυαστικής σκέψης των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Απόδειξη της επιτυχίας των εκδόσεών μας αποτελεί το γεγονός ότι τα βιβλία μας έχουν αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στο είδος τους, έδωσαν νέες ιδέες στην εκπαιδευτική διαδικασία και σημείωσαν εξαιρετική εκδοτική επιτυχία ξεπερνώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τον πήχη των 100 χιλιάδων αντίτυπων ανά τίτλο. Τα βιβλία μας έχουν καθιερωθεί ως βασικά βοηθήματα για μαθητές, εργαλεία δουλειάς για καθηγητές και αντικείμενα μελέτης για ειδικούς επιστήμονες.

Αναλυτική Παρουσίαση Εκδόσεων

Επιλέξτε Κατηγορία:

Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 2ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 2ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-89-8, Σελίδες: 560

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (Τετράδιο Εργασιών) 2ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (Τετράδιο Εργασιών) 2ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-89-8, Σελίδες: 143 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος, Ι. Σέμπρος, Α. Σέμπρου, Χ. Σίσκας, Ο. Σταμέλος, Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-89-8, Σελίδες: 448

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Τετράδιο Εργασιών) 3ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Τετράδιο Εργασιών) 3ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-89-8, Σελίδες: 150 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-89-8, Σελίδες: 146

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Τετράδιο Εργασιών) 4ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Τετράδιο Εργασιών) 4ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-89-8, Σελίδες: 58 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-59-1, Σελίδες: 380

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (Τετράδιο Εργασιών) 1ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (Τετράδιο Εργασιών) 1ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-59-1, Σελίδες: 130 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-75-1, Σελίδες: 384

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ι. Λαζαρίδης
Β. Λαμπροπούλου
Π. Μπουντούκας

ISBN: 978-960-7016-54-6, Σελίδες: 648

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

Ι. Λαζαρίδης
Β. Λαμπροπούλου
Π. Μπουντούκας

ISBN: 978-960-7016-57-7, Σελίδες: 456

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΛΓΕΒΡΑ Γενικής Παιδείας (Τόμος Ι) Β΄ Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Γενικής Παιδείας (Τόμος Ι) Β΄ Λυκείου

Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-51-5, Σελίδες: 180

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΛΓΕΒΡΑ Γενικής Παιδείας (Τόμος ΙΙ) Β΄ Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Γενικής Παιδείας (Τόμος ΙΙ) Β΄ Λυκείου

Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Π. Χαλάτζογλου

ISBN: 978-960-7016-51-5, Σελίδες: 356

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΛΓΕΒΡΑ (Τετράδιο Εργασιών) Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ (Τετράδιο Εργασιών) Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου

Χ. Σίσκας
Ι. Σέμπρος
Β. Μητσόπουλος

ISBN: 978-960-7016-51-5, Σελίδες: 174 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών Β’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών Β’ Λυκείου

Β. Μητσόπουλος,
Ι. Σέμπρος,
Α. Σέμπρου,
Χ. Σίσκας,
Ο. Σταμέλος,
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-82-9, Σελίδες: 480

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου (Τετράδιο εργασιών)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου (Τετράδιο εργασιών)

Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης

ISBN: 978-960-7016-82-9, Σελίδες: 124 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

Π. Κόπτης
Γ. Θεριουδάκης
Π. Παζαράς

ISBN: 978-960-7016-59-1, Σελίδες: 488

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Γ΄ Λυκείου

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Γ΄ Λυκείου

Χρήστος Σίσκας,
Κόπτης Παναγιώτης

ISBN: 978-960-7016-56-0, Σελίδες: 272

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΛΓΕΒΡΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ A΄ Λυκείου 1ος τόμος

ΑΛΓΕΒΡΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ A΄ Λυκείου 1ος τόμος

Βασίλης Μητσόπουλος

ISBN: 978-960-7016-60-7, Σελίδες: 384

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΛΓΕΒΡΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ A΄ Λυκείου 2ος τόμος

ΑΛΓΕΒΡΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ A΄ Λυκείου 2ος τόμος

Βασίλης Μητσόπουλος

ISBN: 978-960-7016-61-4, Σελίδες: 560

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ A΄ Λυκείου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ A΄ Λυκείου

Π. Κόπτης

Επιστημονική επιμέλεια:
Σ. Ιμβριώτης
Χ. Σίσκας

ISBN: 978-960-7016-58-4, Σελίδες: 256

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

Χρήστος Σίσκας
Οδυσσέας Σταμέλος
Πασχάλης Χαλάτζογλου

ISBN: 978-960-7016-41-6, Σελίδες: 464

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 1ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 1ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-96-6, Σελίδες: 592

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 2ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 2ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-97-3, Σελίδες: 632

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 3ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 3ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-98-0, Σελίδες: 672

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 1ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 1ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-618-5524-00-5, Σελίδες: 544

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 2ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 2ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-618-5524-02-9, Σελίδες: 304

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ, Α’ λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ, Α’ λυκείου

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-99-7, Σελίδες: 712

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών 1ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών 1ος τόμος

Γ. Ζορμπάς
Δ. Δημόπουλος
Χ. Καλκίτσας

Επιστημονική υποστήριξη:
Κ. Αμπατζίδης
Η. Τσαπανίδης

ISBN: -, Σελίδες: 376

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών 2ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών 2ος τόμος

Γ. Ζορμπάς
Δ. Δημόπουλος
Χ. Καλκίτσας

Επιστημονική υποστήριξη:
Κ. Αμπατζίδης
Η. Τσαπανίδης

ISBN: -, Σελίδες: 444

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών 3ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών 3ος τόμος

Γ. Ζορμπάς
Δ. Δημόπουλος
Χ. Καλκίτσας

Επιστημονική υποστήριξη:
Κ. Αμπατζίδης
Η. Τσαπανίδης

ISBN: -, Σελίδες: 474

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ Θετικών σπουδών Β΄ Λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ Θετικών σπουδών Β΄ Λυκείου

Δ. Δημόπουλος,
Γ. Ζορμπάς,
Χρ. Καλκίτσας

Επιστημονική Υποστήριξη:
Κ. Αμπατζίδης,
Ηλ. Τσαπανίδης

ISBN: -, Σελίδες: 368

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ Θετικών σπουδών Β΄ Λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ Θετικών σπουδών Β΄ Λυκείου

Δ. Δημόπουλος,
Γ. Ζορμπάς,
Χρ. Καλκίτσας,
Ηλ. Τσαπανίδης

ISBN: -, Σελίδες: 416

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ Α΄ Λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ Λυκείου

Γ. Ζορμπάς
Δ. Δημόπουλος
Χ. Καλκίτσας

ISBN: -, Σελίδες: 360

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

Β. Αραπίδης
Δ. Δημόπουλος

Επιστημονική υποστήριξη:
Θ. Καραμανίδης
Α. Ταρούση

ISBN: -, Σελίδες: 580

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

Β. Αραπίδης
Δ. Δημόπουλος

Επιστημονική υποστήριξη:
Θ. Καραμανίδης
Α. Ταρούση

ISBN: -, Σελίδες: 422

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Β΄ & Γ΄ Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Β. Αραπίδης,
Δ. Δημόπουλος,

Επιστημονική υποστήριξη:
Θ. Καραμανίδης,
Α. Ταρούση

ISBN: -, Σελίδες: 412

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΧΗΜΕΙΑ Γενικής Παιδείας A΄ Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ Γενικής Παιδείας A΄ Λυκείου

Βασίλης Αραπίδης
Θωμάς Καραμανίδης

ISBN: -, Σελίδες: 200

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

Σεραφείμ Βασιλειάδης

ISBN: 978-960-7016-20-3, Σελίδες: 508 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου (Τετράδιο)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου (Τετράδιο)

Ι. Μ. Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-20-3, Σελίδες: 92 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

Ιωάννης Χ. Μπαχαράκης
Σταύρος Λυμπεριάδης

ISBN: -, Σελίδες: 356 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008-2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008-2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ι. Λαζαρίδης
Α. Αυλογιάρη

Επιστημονική υποστήριξη:
Α. Χατζημόσχου
Π. Μπουντούκας
Β. Λαμπροπούλου

ISBN: 978-960-7016-73-7, Σελίδες: 264

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2019 ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2019 ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ

Γ. Ζορμπάς
Χ. Καλκίτσας
Β. Αραπίδης

Επιστημονική υποστήριξη:
Θ. Καραμανίδης
Κ. Αμπατζίδης
Α. Ταρούση

ISBN: 978-960-7016-78-2, Σελίδες: 208

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2018 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2018 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ιωάννης Μ. Μπαχαράκης

Επιστημονική υποστήριξη:
Ν. Σταύρου
Ζ. Κατσαούνης

ISBN: 978-960-7016-79-9, Σελίδες: 312

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ιωάννης Χ. Μπαχαράκης
Β. Μητσόπουλος

Επιστημονική υποστήριξη:
Ιωάννης Μ. Μπαχαράκης
Ν. Πουρσανίδης
I. Καραγιάννης

ISBN: 978-960-7016-77-5, Σελίδες: 324

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2015 ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2015 ΧΗΜΕΙΑ

Δ. Δημόπουλος
Θ. Καραμανίδης
Β. Αραπίδης

ISBN: 978-960-7016-78-2, Σελίδες: 264

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β. Μητσόπουλος
Χρ. Σίσκας
Κ. Τσελεπίδης

Επιστημονική υποστήριξη:
Ι. Σέμπος
Ρ. Σέμπρος
Σ. Ιμβριώτης

ISBN: 978-960-7016-74-4, Σελίδες: 248

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2002-2015 ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2002-2015 ΦΥΣΙΚΗ

Γ. Ζορμπάς
Ι. Καραγιάννης

Επιστημονική υποστήριξη:
Δ. Δημόπουλος
Ι. Χ. Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-76-8, Σελίδες: 304

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ

Σ. Λυμπεριάδης
Β. Μητσόπουλος
Κ. Τσελεπίδης

Επιστημονική υποστήριξη:
Α. Τζακόπουλος
Γ. Θεριουδάκης
Ι. Δεληβός

ISBN: 978-960-7016-91-1, Σελίδες: 160

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σ. Ιμβριώτης
Β. Μητσόπουλος
Α. Τζακόπουλος

Επιστημονική υποστήριξη:
Ρ. Σέμπρου
Π. Παζαράς
Γ. Θεριουδάκης

ISBN: 978-960-7016-93-5, Σελίδες: 176

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ.

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ.

Ι. Σέμπρος
Ι. Δεληβός
Π. Παζαράς

Επιστημονική υποστήριξη:
Κ. Τσελεπίδης
Α. Τζακόπουλος
Σ. Λυμπεριάδης

ISBN: 978-960-7016-92-8, Σελίδες: 144

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου  ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ

Γ. Ζορμπάς
Δ. Δημόπουλος
Β. Γεράκης

Επιστημονική υποστήριξη:
Ιωάννης Χ. Μπαχαράκης
Ι. Καραγιάννης

ISBN: 978-960-7016-87-4, Σελίδες: 240

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΧΗΜΕΙΑ

Δ. Δημόπουλος
Θ. Καραμανίδης
Β. Αραπίδης

ISBN: 978-960-7016-88-1, Σελίδες: 244

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ

Ι. Σέμπρος
Β. Μητσόπουλος
Χ. Σίσκας

Επιστημονική υποστήριξη:
Ι. Δεληβός
Σ. Λυμπεριάδης
Π. Παζαράς

ISBN: 978-960-7016-86-7, Σελίδες: 256

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Α΄ Λυκείου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σ. Ιμβριώτης
Χ. Σίσκας
Ι. Σέμπρος

Επιστημονική υποστήριξη:
Ρ. Σέμπρου
Κ. Τσελεπίδης
Γ. Θεριουδάκης

ISBN: 978-960-7016-85-0, Σελίδες: 240

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 1ος τόμος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 1ος τόμος

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-11-9, Σελίδες: 192 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 2ος τόμος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 2ος τόμος

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-12-6, Σελίδες: 144 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ της Αρχαίας Ελληνικής

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ της Αρχαίας Ελληνικής

Λεωνίδας Μούργκος

ISBN: 978-960-7016-64-5, Σελίδες: 608

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 1ος τόμος

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 1ος τόμος

Μ. Ι . Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-32-4, Σελίδες: 256

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα εξοικείωσης 2ος τόμος

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα εξοικείωσης 2ος τόμος

Μ. Ι . Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-65-2, Σελίδες: 544

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαία Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 3ος τόμος

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαία Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 3ος τόμος

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 978-618-5524-03-6, Σελίδες: 280

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ των Ελάσσονων Ρητόρων της Αρχαίας Ελληνικής

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ των Ελάσσονων Ρητόρων της Αρχαίας Ελληνικής

Λεωνίδας Μούργκος

ISBN: 978-960-7016-23-2, Σελίδες: 432 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Β΄ & Γ΄ Λυκείου

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Μιχαήλ Ι. Μπαχαράκης
Λεωνίδας Μούργκος

ISBN: 978-960-7016-46-1, Σελίδες: 144

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Κωνσταντίνος Παπαζέτης

ISBN: 978-960-7016-52-2, Σελίδες: 240

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ της Αρχαίας Ελληνικής Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ της Αρχαίας Ελληνικής Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου

Μούργκος Λεωνίδας

ISBN: 978-960-7016-94-2, Σελίδες: 160

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Γ. Βαφείδης
Α. Καραγεωργίου
Κ. Καρέογλου
Μ. Κούμαλας

ISBN: -, Σελίδες: 208 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Α. Αναστασοπούλου
Γ. Βαφείδης
Κ. Καρέογλου
Λ. Μούργκος

ISBN: 978-960-7016-36-2, Σελίδες: 592

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Αρετή Αναστασοπούλου
Γεώργιος Βαφείδης
Λεωνίδας Μούργκος

ISBN: 978-960-7016-40-9, Σελίδες: 160

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ
Επιμέλεια: Καρέογλου Κωνσταντίνος

ISBN: -, Σελίδες: 198 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ
Επιμέλεια: Καρέογλου Κωνσταντίνος

ISBN: -, Σελίδες: 186 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΑΡΧΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΑΡΧΑΙΑ

Λ. Μούργκος
Κ. Καρέογλου

Επιστημονική υποστήριξη:
Ε. Δασκάλου
Κ. Τσιανίκα

ISBN: 978-960-7016-84-3, Σελίδες: 240

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παπαζέτης

ISBN: 978-960-7016-33-1, Σελίδες: 432

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

Γεώργιος Γαλατάς

ISBN: 978-960-7016-47-8, Σελίδες: 200

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ Γ΄ Λυκείου

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ Γ΄ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παπαζέτης

ISBN: 978-960-7016-31-7, Σελίδες: 208

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ Λυκείου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ Λυκείου

Κωνσταντίνος Καρέογλου
Ελένη Μπασούρη

ISBN: -, Σελίδες: 416

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΘΟΣ στον Θουκυδίδη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΘΟΣ στον Θουκυδίδη

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-53-9, Σελίδες: 288

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Κ. Παπαζέτης
Σ. Τσαμπάκαλος

ISBN: 978-960-7016-21-8, Σελίδες: 382

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παπαζέτης

ISBN: 978-960-7016-25-4, Σελίδες: 544

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

Μαρία Μπαχαράκη
Αδριανός Παπαδριανός

ISBN: -, Σελίδες: 192 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Θανάσης Καραμήτρος

ISBN: 978-960-7016-50-8, Σελίδες: 746

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παντούλας

ISBN: 978-960-7016-49-2, Σελίδες: 688

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ (4 τόμοι)

ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ (4 τόμοι)

120 Διανοούμενοι

Συντονιστής ύλης:
Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: -, Σελίδες: 228, 232, 212, 244

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΘΕΜΕΛΙΟ στην Έκθεση-Έκφραση Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΕΛΙΟ στην Έκθεση-Έκφραση Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Χρήστος Κυζάκης
Σπύρος Τσαμπάκαλος

ISBN: 978-960-7016-30-0, Σελίδες: 560

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄, Β’ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄, Β’ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παντούλας

ISBN: -, Σελίδες: 466

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παντούλας

ISBN: -,

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Μιχάλης Κούμαλας

ISBN: 978-960-7016-37-9, Σελίδες: 736

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΤΑΞΙΔΙ ΛΕΞΕΩΝ A΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου

ΤΑΞΙΔΙ ΛΕΞΕΩΝ A΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παντούλας
Ελένη Μπασούρη

ISBN: 978-960-7016-71-3 , Σελίδες: 272

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου

Αθανασία Γιαμούζη
Θανάσης Καραμήτρος

ISBN: 978-960-7016-63-8, Σελίδες: 192

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ Λυκείου, 1ος τόμος

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ Λυκείου, 1ος τόμος

Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

ISBN: -, Σελίδες: 226 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ Λυκείου, 2ος τόμος

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ Λυκείου, 2ος τόμος

Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

ISBN: -, Σελίδες: 224 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου

Δήμητρα Μπαχαράκη

ISBN: 978-960-7016-35-5, Σελίδες: 400 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ της Λατινικής Γλώσσας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ της Λατινικής Γλώσσας

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: -, Σελίδες: 48

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

ISBN: -, Σελίδες: 240 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ΄ Γυμνασίου

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ΄ Γυμνασίου

Συγγραφική ομάδα Φροντιστηρίων Μπαχαράκη

ISBN: 978-960-7016-72-0, Σελίδες: 192

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ Γυμνασίου

Σίσκας Χρήστος, Τζακόπουλος Απόστολος

ISBN: ---, Σελίδες: 207

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)

Σίσκας Χρήστος, Τζακόπουλος Απόστολος

ISBN: ---, Σελίδες: 145 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)

Κωνσταντινίδης Δημήτρης

ISBN: ---, Σελίδες: 136 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ Γυμνασίου

Νταντίνος Γιώργος

ISBN: ---, Σελίδες: 321

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)

Νταντίνος Γιώργος

ISBN: ---, Σελίδες: 154 (Α4)

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΑΛΑΓΜΟΙ

ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΑΛΑΓΜΟΙ

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 978-960-7016-62-1, Σελίδες: 84

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 1ος τόμος – ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ (Αείζωον πυρ)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 1ος τόμος – ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ (Αείζωον πυρ)

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-13-0, Σελίδες: 288

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 2ος τόμος – ΛΥΡΙΚΟΙ I (Ιλαρόν φέγγος)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 2ος τόμος – ΛΥΡΙΚΟΙ I (Ιλαρόν φέγγος)

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-14-9, Σελίδες: 240

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 3ος τόμος – ΛΥΡΙΚΟΙ ΙΙ (Φέρτατον ύδωρ)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 3ος τόμος – ΛΥΡΙΚΟΙ ΙΙ (Φέρτατον ύδωρ)

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-15-7, Σελίδες: 224

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 4ος τόμος – ΤΡΑΓΙΚΟΙ Ι (Κάλλιστον ήμαρ)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 4ος τόμος – ΤΡΑΓΙΚΟΙ Ι (Κάλλιστον ήμαρ)

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-16-5, Σελίδες: 272

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 5ος τόμος – ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΙΙ (Ανεμόεν φρόνημα)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 5ος τόμος – ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΙΙ (Ανεμόεν φρόνημα)

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-17-3, Σελίδες: 256

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 6ος τόμος – ΚΩΜΙΚΟΙ (Άγρυπνον όμμα)

ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 6ος τόμος – ΚΩΜΙΚΟΙ (Άγρυπνον όμμα)

Μ. Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-18-1, Σελίδες: 384

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΔΡΟΣΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ (Περί Οίνου, εκ της Κιβωτού)

ΔΡΟΣΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ (Περί Οίνου, εκ της Κιβωτού)

Μ.Ι. Μπαχαράκης

ISBN: 960-7016-19-Χ, Σελίδες: 46

Διαβάστε περισσότερα