ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ Λυκείου, 1ος τόμος

"ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ Λυκείου, 1ος τόμος"

Θεωρία στηριγμένη στον “Φάκελο μαθητή” και στις προτάσεις του ΙΕΠ

Οδηγίες Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γλωσσάρι – κειμενικά είδη

Πειθώ

Μεταγλώσσα

Πιθανές ερωτήσεις

Θεωρία Λογοτεχνίας

 

Δίκτυα αξιολόγησης

Δεξαμενή επιχειρημάτων

31 Δίκτυα αξιολόγησης με ομοθεματικά κείμενα  και πολυτροπικά κείμενα

Επιπρόσθετα κείμενα Λογοτεχνίας για εξάσκηση

Συγγραφείς:
Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ


ISBN: - Έκδοση: 2019 Αριθμός Σελίδων: 226 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ