ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

"ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου"

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει στο σύνολό τους τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που περιέχονται στο βιβλίο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ των ανθρωπιστικών σπουδών της Γ΄ Λυκείου. Η εργασία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σχολικής τάξης και έχει στόχο να βοηθήσει τόσο το μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό στη φιλοσοφική προσέγγιση των πλατωνικών και αριστοτελικών κειμένων. Το πόνημα περιέχει ερωτήσεις από την Εισαγωγή του βιβλίου με τις απαντήσεις τους, τη μετάφραση κατά ενότητα, αλλά και τη μετάφραση κατ’ αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο. Αφού δίνεται αρχικά μια περιληπτική προσέγγιση της κάθε ενότητας, ακολουθούν πλούσια ερμηνευτικά σχόλια για την πλήρη νοηματική προσέγγιση κάθε ενότητας, που διευκολύνει και τη συνολική κατανόηση κάθε έργου. Επιπλέον, η κάθε ενότητα συνοδεύεται από ετυμολογικά σχόλια, σχολιασμό στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και απαντήσεις σε ενδεικτικές ερωτήσεις του Κ.Ε.Ε. Τέλος το βιβλίο κλείνει με στοχευμένη βιβλιογραφία, κριτήρια αξιολόγησης και πλούσιες λεξιλογικές ασκήσεις.

Συγγραφείς:
Α. Αναστασοπούλου
Γ. Βαφείδης
Κ. Καρέογλου
Λ. Μούργκος


ISBN: 978-960-7016-36-2 Έκδοση: 2017 (5η) Αριθμός Σελίδων: 592 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ