ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου