ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Β΄ & Γ΄ Λυκείου

"ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Β΄ & Γ΄ Λυκείου"

Ο συγγραφέας είχε την τύχη να έχει δάσκαλό του τον ίδιο τον Μ. Ι. Μπαχαράκη, και γι’ αυτό αποτελεί ξεχωριστή τιμή η συνεργασία του με το δάσκαλο στο παρόν βιβλίο. Εδώ ανθολογούνται εκλεκτά αποσπάσματα αττικού λόγου από τη δίτομη ανθολογία της αρχαίας αττικής πεζογραφίας του Μ. Ι. Μπαχαράκη και από το ανθολόγιο των ελασσόνων ρητόρων του συγγραφέα. Σε ποιότητα τα 113 θέµατα του τόμου αποτε­λούν τα πιο εκλεκτά και αντιπροσωπευτικά κείµενα του Ξενοφώντα, Λυσία, Ισοκράτη, Δηµοσθένη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Ανδοκίδη, Αντιφώντα, Ισαίου, Αισχίνη, Λυκούργου, Υπερείδη και Δείναρχου. Παρουσιάζουν αυτο­τελές νοηµατικό ενδιαφέρον, είναι «βατά» για τις ικανό­τητες των µαθητών, καλύπτουν από άποψη λεξιλογίου και σύνταξης τις βασικές µορφές του αττικού λόγου. Τα κείμενα είναι μεταφρασμένα και σχολιασμένα θέματα εξοικείωσης για προσωπική ή καθοδηγούμενη μελέτη.

Συγγραφείς:
Μιχαήλ Ι. Μπαχαράκης
Λεωνίδας Μούργκος


ISBN: 978-960-7016-46-1 Έκδοση: 2016 Αριθμός Σελίδων: 144 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ