ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

"ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου"

Το βοήθημα Έκθεση – Έκφραση έφτασε στην 5η του έκδοση, καλύπτει τις ανάγκες και των τριών τάξεων του Λυκείου και οργανώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Ο πρώτος αφορά το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος της Ν.Ε Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η θεωρία:
  • Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

  • Σύνδεση παραγράφων (συνοχή, συνεκτικότητα, αλληλουχία)
  • Πρόλογος, επίλογος, επικοινωνιακό πλαίσιο
  • Περίληψη
  • Τρόποι και μέσα πειθούς
  • Επίκληση στη λογική (Επιχείρημα – τεκμήρια). Είδη συλλογισμών, αξιολόγηση συλλογισμών (εγκυρότητα, αλήθεια, ορθότητα)
  • Επίκληση στο συναίσθημα
  • Επίκληση στο ήθος του πομπού
  • Επίκληση στην αυθεντία
  • Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
  • Η πειθώ στη διαφήμιση, στον πολιτικό λόγο, στον επιστημονικό λόγο
  • Το δοκίμιο
  • Το άρθρο
  • Η επιφυλλίδα
  • Η γλώσσα της εξουσίας
  • Η Στίξη
  • Ενεργητική – παθητική σύνταξη
  • Οι εγκλίσεις
  • Ρηματικά πρόσωπα
  • Οι χρόνοι του ρήματος
  • Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση
  • Γλωσσικά στοιχεία
  • Η λειτουργία της γλώσσας
  • Οδηγίες – συνηθισμένα λάθη στην Έκθεση
  • Υποδειγματικές ερωτήσεις – απαντήσεις θεωρίας
 • Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει σχεδιαγράμματα για τις θεματικές ενότητες Α΄, Β΄& Γ΄ Λυκείου και οδηγίες για την οργάνωση των θεματικών κύκλων και την παραγωγή λόγου.
 • Ο τρίτος άξονας ενσωματώνει, αφενός, τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων της περιόδου 1999-2018 (όλων των τάξεων όπως επίσης και όλων των τύπων του Λυκείου), αφετέρου είκοσι κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους.
Συγγραφείς:
Θανάσης Καραμήτρος


ISBN: 978-960-7016-50-8 Έκδοση: 2017 (5η) Αριθμός Σελίδων: 746 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ