ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ της Λατινικής Γλώσσας

"ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ της Λατινικής Γλώσσας"

Το βιβλίο σε 40 συνοπτικούς εποπτικούς πίνακες κάνει μια συστηματική παρουσίαση και παραστατική ανάπτυξη της ύλης του συντακτικού των Λατινικών.

Το έργο αυτό είναι ένα πρωτοποριακό και μοναδικό στο είδος του βοήθημα, όχι μόνο για τους μαθητές του Λυκείου και τους υποψήφιους των Εξετάσεων, αλλά και για τους φοιτητές φιλολογίας και καθηγητές που διδάσκουν τη λατινική γλώσσα, επειδή προσφέρει με εύκολο τρόπο πλούσια και μόνιμη γνώση. Ο συγγραφέας δίνει στον υποψήφιο θεωρητικών σπουδών ένα ωφέλιμο και εύχρηστο όργανο, που του επιλύει τα συντακτικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει κατά τη μελέτη των λατινικών κειμένων. Η ύλη δίνεται σε πίνακες, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν τα φαινόμενα, κάνουν το βιβλίο εύχρηστο, βοηθούν στην απομνημόνευση καθώς και στην αναζήτηση και ανεύρεση ενός συγκεκριμένου θέματος. Τέλος, σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται ένας σημαντικός αριθμός παραδειγμάτων.

Η μελέτη τους προετοιμάζει το μαθητή επαρκώς και στη θεωρία, έτσι ώστε να αφομοιώνεται η ύλη πιο εύκολα.

Συγγραφείς:
Μ. Ι. Μπαχαράκης


ISBN: - Έκδοση: - Αριθμός Σελίδων: 48 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ