ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΘΟΣ στον Θουκυδίδη

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΘΟΣ στον Θουκυδίδη"

Με το έργο αυτό ο συγγραφέας θέλησε να αναδείξει την Ιστορία του Θουκυδίδη, να φωτίσει και να προβάλει τους περί δημοκρατίας και πολιτικού ήθους ιδέες του. Ιδέες, κρίσεις και επισημάνσεις, που δεν έπιασε πάνω τους ο χρόνος, δεν πάλιωσαν και δεν αχρηστεύθηκαν. Που έχουν μέγεθος, βαρύτητα και σημασία για τα εκάστοτε αιτήματα της καθεμιάς κοινωνίας. Που μπορούν «ν’ ανοίξουν τις καταπαχτές του νου», να γίνουν οι άνθρωποι σοφότεροι και να πορεύονται ευδαιμονούντες. Με μάτια διάπλατα ανοιχτά, που θα κατανοούν το παρόν και θα διαβλέπουν το μέλλον.

Το κύριο σώμα του πονήματος απαρτίζεται από επιλεγμένα αποσπάσματα του έργου του Θουκυδίδη, κατανεμημένα σε θεματικές ενότητες και υποενότητες. Με αυτόν τον τρόπο τα συστατικά μέρη του βιβλίου εντάχθηκαν σε νοηματικώς οριοθετημένα υποσύνολα και όλα μαζί σε ένα σπονδυλωτά αρθρωμένο σύνολο.

Στις συνεκτικές θεματικές εισηγήσεις – ένα είδος οδηγητικού νήματος για την εκάστοτε ακολουθούσα ομάδα κειμενικών αναφορών – παρεμβάλλονται συχνά συναφείς γνώμες και άλλων διανοητών οι οποίοι διαμόρφωσαν ή απηχούν το πνευματικό κλίμα εκείνης της εποχής. Στα αποσπάσματα συσσωματώνονται αρκετές φορές μικροκείμενα από διάφορα σημεία του έργου του Θουκυδίδη, όταν αυτά έχουν παράλληλο ή συμπληρωματικό περιεχόμενο. Σε άλλες περιπτώσεις, στα επιλεγμένα εδάφια απομονώνεται το κυρίαρχο νόημα. Μερικές φορές, χάριν της δομικής αρτιότητας του αποσπάσματος, έγιναν οι αναγκαίες γραμμματοσυντακτικές μεταλλαγές. Τα εισαγωγικά, τέλος, δηλώνουν ότι το κείμενο προέρχεται από δημηγορίες.

Συγγραφείς:
Μ. Ι. Μπαχαράκης


ISBN: 978-960-7016-53-9 Έκδοση: 2010 Αριθμός Σελίδων: 288 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ