ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 1ος τόμος

"ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 1ος τόμος"

Περιέχει 450 θέματα επιλεγμένα σύμφωνα με το νέο πνεύμα των εξετάσεων για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση από τα έργα των Ξενοφώντα, Θουκυδίδη, Λυσία, Δημοσθένη, Ισοκράτη και Πλάτωνα. Τα αποσπάσματα έχουν νοηματική αυτοτέλεια και είναι αντιπροσωπευτικά των συγκεκριμένων αττικών πεζογράφων. Επίσης, περιλαμβάνονται παρατηρήσεις σε βασικά συντακτικά φαινόμενα, που συνοδεύονται και από παραπομπές στους αντίστοιχους πίνακες του Συντακτικού (ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ).

Στα περιεχόμενα του περιλαμβάνονται:

  • 450 επιλεγμένα θέματα αυτενέργειας
  • Κείμενο – Επιγραφή
  • Σχόλια: Λεξιλογικά, συντακτικά, ετυμολογικά, γραμματικά.
Συγγραφείς:
Μ. Ι . Μπαχαράκης


ISBN: 978-960-7016-32-4 Έκδοση: 2015 (18η) Αριθμός Σελίδων: 256 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ