ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου

"ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου"

Το βιβλίο αυτό περιέχει τα 22 κείμενα της νέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων. Προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα, παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο όλη την εξεταζόμενη ύλη της γραμματικής και του συντακτικού και περιλαμβάνει πλήθος ασκήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου που καλύπτουν όλο το φάσμα των πιθανών θεμάτων τόσο σε μορφή όσο και σε επίπεδο δυσκολίας.

Περιέχει:

  • Μετάφραση κατ’ αντιστοίχιση με το Λατινικό κείμενο.
  • Αναλυτική γραμματική και συντακτική επεξεργασία των κειμένων.
  • Πίνακες και θεωρία γραμματικής.
  • Μεθοδολογία συντακτικού.
  • Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού.
  • Λεξιλογικές παρατηρήσεις.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΛΗ

Δωρεάν Τεύχος Λύσεων: 88 σελ.

Συγγραφείς:
Δήμητρα Μπαχαράκη


ISBN: 978-960-7016-35-5 Έκδοση: 2018 (3η) Αριθμός Σελίδων: 400 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ