ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 3ος τόμος – ΛΥΡΙΚΟΙ ΙΙ (Φέρτατον ύδωρ)

"ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΣΑΣ ΣΙΩΠΗΣ 3ος τόμος – ΛΥΡΙΚΟΙ ΙΙ (Φέρτατον ύδωρ)"

Η σειρά Κιβωτός παραδίδει στους απανταχού Έλληνες, σε κείμενο και μετάφραση, τις εκλάμψεις του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος – τις στιγμές κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου. Στους τόμους της σειράς περιέχονται κομμάτια μικρά, αποσπάσματα επιμελώς επιλεγμένα, που μέσα στη ζώσα σιωπή τους – όμορφα σαν αρχαία και δροσερά σα νέα – είναι για μας διδαχή, ζύμη της σκέψης και τέρψη ψυχής.

Σιμά μας ένα λαγήνι αθάνατο νερό. Υποβλητική μεγαλοπρέπεια μέσα από στίχους του Πινδάρου και άλλων λυρικών ποιητών του χορικού άσματος. Σκέψεις βαθιά ανθρωποκεντρικές, ήθος και ύφος υψηλό, λάμψη ισόρροπης αρμονίας.

Συγγραφείς:
Μ. Ι. Μπαχαράκης


ISBN: 960-7016-15-7 Έκδοση: 1994 Αριθμός Σελίδων: 224 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ