ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαία Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 3ος τόμος

"ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαία Αττικής Πεζογραφίας Θέματα Αυτενέργειας 3ος τόμος"

Η ανθολογία πληροί τη νέα φιλοσοφία του Υπουργείου για τα θέματα των αρχαίων ελληνικών. Περιέχει 120 θέματα επιλεγμένα και προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα των εξετάσεων. Τα κείμενα είναι 12-20 στίχων της στερεότυπης έκδοσης της Οξφόρδης, περιέχουν εξωκειμενικές πληροφορίες σε εισαγωγικό σημείωμα, ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου και τέλος πλούσιες ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού σύμφωνα με το νέο πνεύμα των ερωτήσεων των εξετάσεων από τα έργα των Ξενοφώντα, Θουκυδίδη, Λυσία, Δημοσθένη, Ισοκράτη και Πλάτωνα. Τα αποσπάσματα είναι αντιπροσωπευτικά των συγκεκριμένων αττικών πεζογράφων. Επίσης, τα κείμενα συνοδεύονται από πλούσιο λεξιλόγιο και βοηθητικά σχόλια (ετυμολογικά, γραμματικά, συντακτικά). Οι παραπομπές αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες του Συντακτικού (ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ του Μ. Ι. Μπαχαράκη).

Συγγραφείς:
Μ. Ι. Μπαχαράκης


ISBN: 978-618-5524-03-6 Έκδοση: 2020 Αριθμός Σελίδων: 280 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ