ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (Τετράδιο Εργασιών) 1ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου

"ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (Τετράδιο Εργασιών) 1ος τόμος Θετικής – Οικονομίας & Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου"

Η σειρά ολοκληρώνεται με τα τετράδια εργασίας, ένα για κάθε τόμο, τα οποία περιέχουν αναλυτικά τη μεθοδολογία για κάθε κατηγορία ασκήσεων. Επίσης περιέχουν  ασκήσεις διάφορων τύπων με κενά που συμπληρώνονται μέσα στην τάξη από τους μαθητές κατά την παράδοση της κάθε διδακτικής ενότητας.

Συγγραφείς:
Β. Μητσόπουλος
Ι. Σέμπρος
Α. Σέμπρου
Χ. Σίσκας
Ο. Σταμέλος
Κ. Τσελεπίδης


ISBN: 978-960-7016-59-1 Έκδοση: 2014 Αριθμός Σελίδων: 130 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ