ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

"ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Στόχος και φιλοδοξία αυτής της σειράς είναι η άρτια επανάληψη των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα. Η εκδοτική καινοτομία της σειράς, που την καθιστά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του υποψηφίου και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έγκειται στα παρακάτω σημεία:

  • Οι απαντήσεις δίνονται αναλυτικά αμέσως μετά την εκφώνηση κάθε θέματος.
  • Οι ερωτήσεις θεωρίας αναπτύσσονται εκτενώς, χωρίς παραπομπές στο σχολικό βιβλίο.
  • Οι λύσεις παρατίθενται διεξοδικά με υποδειγματικό τρόπο, με παρουσίαση ακόμη και των αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών.
  • Η μεθοδολογία και ο πρότυπος τρόπος επίλυσης προετοιμάζουν τον απαιτητικό μαθητή που επιδιώκει το άριστα (100) ως βαθμολογική επίδοση.
  • Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και οι κρίσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις οδηγούν σε εμβάθυνση διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες.
  • Οι θεωρητικές επισημάνσεις, τα σχόλια, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις οξύνουν την κριτική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη.

 

Δείτε εδώ το βασικό βιβλίο του μαθήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Συγγραφείς:
Ιωάννης Χ. Μπαχαράκης
Β. Μητσόπουλος

Επιστημονική υποστήριξη:
Ιωάννης Μ. Μπαχαράκης
Ν. Πουρσανίδης
I. Καραγιάννης


ISBN: 978-960-7016-77-5 Έκδοση: 2020(ΣΤ’) Αριθμός Σελίδων: 324 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ