ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ’ Λυκείου"

Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις δυσκολίες του μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις, και τους συναδέλφους καθηγητές να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος μέσα στην τάξη. Το βιβλίο αναλύεται σε κεφάλαια σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με τη σειρά των κεφαλαίων όμως να είναι σύμφωνη με τη σωστή σειρά της διδασκαλίας τους μέσα στην αίθουσα.

 • Αναθεωρημένο και Προσαρμοσμένο στη νέα ύλη του μαθήματος.
 • Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας.
 • Μεθοδολογία Ανάπτυξης Προγραμμάτων.
 • Παραδείγματα υποδειγματικής επίλυσης Ασκήσεων.
 • Περιέχει όλα τα θέματα των εξετάσεων από το 2000 μέχρι το 2018
 • Ασκήσεις:
 • Ανάπτυξης Προγραμμάτων
 • Κρίσεως
 • Διαγραμμάτων ροής
 • Παρακολούθησης τιμών
 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Θεωρίας.
 • Ερωτήσεις Ελέγχου Θεωρίας Κλειστού τύπου:
 • Σωστό – Λάθος
 • Συμπλήρωσης κενών
 • Αντιστοίχισης

 

Δείτε εδώ το βιβλίο με τα θέματα και τις λύσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συγγραφείς:
Ιωάννης Χ. Μπαχαράκης
Σταύρος Λυμπεριάδης


ISBN: - Έκδοση: 2020 (6η) Αριθμός Σελίδων: 356 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ