ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα εξοικείωσης 2ος τόμος

"ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας Θέματα εξοικείωσης 2ος τόμος"

Περιλαμβάνει 550 μεταφρασμένα και σχολιασμένα θέματα εξοικείωσης για προσωπική ή καθοδηγούμενη μελέτη. Αντιπροσωπευτικά κείμενα του Ξενοφώντα, Λυσία, Ισοκράτη, Δημοσθένη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη. Κείμενα με αυτοτελές νοηματικό ενδιαφέρον που καλύπτουν από άποψη λεξιλογίου και σύνταξης τις βασικές μορφές του αττικού λόγου. Οι συντακτικές παρατηρήσεις σχεδόν πάντοτε συνοδεύονται και από παραπομπές στους αντίστοιχους πίνακες από το δίτομο ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, όπου αναπτύσσεται αναλυτικά η σχετική θεωρία.

Συγγραφείς:
Μ. Ι . Μπαχαράκης


ISBN: 978-960-7016-65-2 Έκδοση: 2014 Αριθμός Σελίδων: 544 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ