ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

"ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου"

Η έκτη έκδοση, 544 σελίδων, του πρωτότυπου αυτού βοηθήματος που συμπληρώνει το Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την έγκυρη προσέγγιση του ζητήματος της ανάλυσης των πηγών στη δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων. Η πολυσέλιδη εισαγωγή παρουσιάζει εκτενέστατα και με παραδείγματα το ζήτημα της συνθετικής διαπραγμάτευσης μιας ερώτησης που απαιτεί συνδυασμό των ιστορικών γνώσεων του σχολικού βιβλίου με παράλληλα χωρία – ιστορικά παραθέματα/πηγές. Εκτός από τη χρηστική μεθοδολογία της ανάλυσης καλύπτεται και το ζήτημα της επεξεργασίας στατιστικών πινάκων, του σχολιασμού εικόνων και γελοιογραφιών. Ακολουθεί μία ενότητα 140 σελίδων με σχολιασμένα ιστορικά παραθέματα, στην οποία εκτίθεται η δημιουργική αφομοίωση του βιβλίου σε συνδυασμό με περιληπτική αναδιατύπωση της πηγής. Ακολουθούν 260 σελίδες πηγών για εξάσκηση. Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτική βιβλιογραφία και τα θέματα των προηγούμενων ετών με πρότυπες και ολοκληρωμένες απαντήσεις των πηγών.

Συγγραφείς:
Κωνσταντίνος Παπαζέτης


ISBN: 978-960-7016-25-4 Έκδοση: 2019 (6η) Αριθμός Σελίδων: 544 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ