ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008-2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

"ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008-2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Στόχος και φιλοδοξία αυτής της σειράς είναι η άρτια επανάληψη των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα. Η εκδοτική καινοτομία της σειράς, που την καθιστά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του υποψηφίου και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έγκειται στα παρακάτω σημεία:

  • οι απαντήσεις δίνονται αναλυτικά αμέσως μετά την εκφώνηση κάθε θέματος.
  • οι ερωτήσεις θεωρίας αναπτύσσονται εκτενώς, χωρίς παραπομπές στο σχολικό βιβλίο.
  • οι λύσεις παρατίθενται διεξοδικά με υποδειγματικό τρόπο, με παρουσίαση ακόμη και των αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών.
  • η μεθοδολογία και ο πρότυπος τρόπος επίλυσης προετοιμάζουν τον απαιτητικό μαθητή που επιδιώκει το άριστα (100) ως βαθμολογική επίδοση.
  • οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και οι κρίσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις οδηγούν σε εμβάθυνση διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες.

οι θεωρητικές επισημάνσεις, τα σχόλια, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις οξύνουν την κριτική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη.

Συγγραφείς:
Ι. Λαζαρίδης
Α. Αυλογιάρη

Επιστημονική υποστήριξη:
Α. Χατζημόσχου
Π. Μπουντούκας
Β. Λαμπροπούλου


ISBN: 978-960-7016-73-7 Έκδοση: 2020 (ΣΤ’) Αριθμός Σελίδων: 264 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ