ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

"ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου"

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις ερμηνευτικές αναλύσεις όλων των κειμένων του σχολικού βιβλίου “Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών”. Στόχος του είναι να προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την καλύτερη κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων και τη σωστή κατοχύρωση των μαθητών πάνω στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος, που σε συνδυασμό με τη δημιουργική φαντασία και την κριτική ικανότητά τους θα καταστήσουν το αντικείμενο περισσότερο προσιτό. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποδειχθεί κι ένα χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο στα χέρια των καθηγητών, οι οποίοι διδάσκουν το αντικείμενο, προσφέροντάς τους πλούσιο υλικό για την καθημερινή πρακτική του μαθήματος στην τάξη. Το πόνημα στην εισαγωγική του ενότητα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα επικουρικά στοιχεία και την προαπαιτούμενη ορολογία, για την καλύτερη δυνατή εννοιολογική κατοχύρωση των μαθητών σχετικά με τα λογοτεχνικά ρεύματα και τις σχολές, τις αφηγηματικές τεχνικές και τα σχήματα λόγου. Ακολουθεί η ερμηνευτική παρουσίαση όλων των κειμένων του σχολικού βιβλίου, ποιητικών και πεζών. Προτάσσονται τα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για κάθε συγγραφέα και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκε ο καθένας από αυτούς. Ακολουθεί η παρουσίαση του κάθε κειμένου με τη λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου και την υφολογική προσέγγιση της μορφής-τεχνικής του. Έπονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, αλλά και απαντήσεις σε πρόσθετες εργασίες, όπως επίσης και αναλύσεις παράλληλων κειμένων με θεματική ή μορφολογική συνάφεια προς τα εξεταζόμενα. Υπάρχουν επίσης πρόσθετες ερωτήσεις και παράλληλα κείμενα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη εξάσκηση των μαθητών. Συνοδευτικά στο τέλος παρουσιάζεται συνοπτική βιβλιογραφία για κάθε συγγραφέα.

Συγγραφείς:
Μιχάλης Κούμαλας


ISBN: 978-960-7016-37-9 Έκδοση: 2012 (3η) Αριθμός Σελίδων: 736 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ