ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου