ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 1ος τόμος

"ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 1ος τόμος"

Το βοήθημα της Φυσικής Β΄ Λυκείου αποτελείται από δύο τόμους. Στον πρώτο τόμο αναπτύσσονται τα κεφάλαια

α)     Σύνθεση κινήσεων

β)     Κυκλική κίνηση

γ)     Ορμή και Διατήρηση της Ορμής

δ)     Κινητική θεωρία των αερίων

ε)     Θερμοδυναμική και Θερμικές μηχανές

 

Για την επίτευξη των στόχων του περιλαμβάνει για κάθε κεφάλαιο:

  • Θεωρία με σύντομο και περιεκτικό τρόπο.
  • Πολλά λυμένα πιλοτικά παραδείγματα.
  • Μεθοδολογία και στρατηγικές για την επίλυση των προβλημάτων σε επιμέρους αλλά και ευρύτερες ενότητες.
  • Θέματα εμβάθυνσης.
  • Ερωτήσεις κλειστού τύπου (ομάδα Α΄) και ανοικτού τύπου (ομάδα Β΄), στο πνεύμα των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν.
  • Ασκήσεις και προβλήματα για εξάσκηση.
  • Κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο της εμπέδωσης.

Απαντήσεις των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων.

Συγγραφείς:
Μάντζιαρης Χρήστος


ISBN: 978-618-5524-00-5 Έκδοση: 2020 Αριθμός Σελίδων: 544 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ