ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

"ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ Τράπεζας Θεμάτων Β΄ Λυκείου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ"

Στόχος και φιλοδοξία αυτής της σειράς είναι η άρτια επανάληψη των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Η εκδοτική καινοτομία της σειράς, που την καθιστά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του υποψηφίου και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έγκειται στα παρακάτω σημεία:

  • οι απαντήσεις δίνονται αναλυτικά αμέσως μετά την εκφώνηση κάθε θέματος.
  • οι λύσεις παρατίθενται διεξοδικά με υποδειγματικό τρόπο, με παρουσίαση ακόμη και των αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών.
  • η μεθοδολογία και ο πρότυπος τρόπος επίλυσης προετοιμάζουν τον απαιτητικό μαθητή που επιδιώκει την άριστη βαθμολογική επίδοση.
  • οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και οι κρίσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις οδηγούν σε εμβάθυνση διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες.
  • οι θεωρητικές επισημάνσεις, τα σχόλια, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις οξύνουν την κριτική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη.
Συγγραφείς:
Σ. Ιμβριώτης
Β. Μητσόπουλος
Α. Τζακόπουλος

Επιστημονική υποστήριξη:
Ρ. Σέμπρου
Π. Παζαράς
Γ. Θεριουδάκης


ISBN: 978-960-7016-93-5 Έκδοση: 2017 (Β’) Αριθμός Σελίδων: 176 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ