ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

"ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου"

Το βοήθημα απευθύνεται στους μαθητές της  Β΄ Λυκείου με κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές Σπουδές. Έχει ως απώτερο στόχο να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας και να μυήσει τους νέους στον ανεξερεύνητο κόσμο των Βυζαντινών χρόνων. Περιλαμβάνει οδηγίες για τον τρόπο ανάλυσης  των ιστορικών πηγών και υποδειγματικές απαντήσεις στα ερωτήματα παραθεμάτων καθώς και ανάλυση στατιστικού πίνακα. Χρήσιμη είναι η σχεδιαγραμματική ανάπτυξη της ύλης, ενώ καταγράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.  Πολύτιμος αρωγός στη μελέτη των νέων παιδιών καταδεικνύεται το σύνολο των επιπρόσθετων πηγών της αντίστοιχης ιστορικής περιόδου. Οι χάρτες και οι κατόψεις των βυζαντινών ναών εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.  Το τελευταίο μέρος του βοηθήματος ενισχύεται με ασκήσεις και ερωτήσεις πάνω στις ενότητες του σχολικού βιβλίου ώστε ο μαθητής να εμπεδώσεις πιο ολοκληρωμένα την ύλη.

Συγγραφείς:
Μαρία Μπαχαράκη
Αδριανός Παπαδριανός


ISBN: - Έκδοση: - Αριθμός Σελίδων: 192 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ