ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

"ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος"

Το Α΄ τεύχος του βιβλίου αυτού περιλαμβάνει την 1η, 2η και 3η Θεματική Ενότητα, συνολικά 11 διδακτικές ενότητες, που περιέχονται στο νέο σχολικό εγχειρίδιο «Φάκελος Υλικού» των ανθρωπιστικών σπουδών της Γ΄ Λυκείου και αποτελούν μέρος της διδακτέας και εξεταστέας ύλη του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού. Η εργασία αυτή είναι προσαρμοσμένη στον νέο τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος και στις ανάγκες της σχολικής τάξης, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τόσο το μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό στην ενδελεχή προσέγγιση των κειμένων αναφοράς που αφορούν το διδαγμένο κείμενο. Το πόνημα περιέχει για κάθε κείμενο αναφοράς τη μετάφραση κατ’ αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο, ετυμολογικά σχόλια,  σύντομη απόδοση του νοήματος αλλά και πλούσια ερμηνευτική ανάλυση. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε όλες τις ενδεικτικές δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου και την επεξεργασία όλων των παράλληλων κειμένων. Η κάθε ενότητα κλείνει με  επιπλέον ερμηνευτικές και λεξιλογικές ασκήσεις για εμβάθυνση. Σε ξεχωριστό παράρτημα, στο τέλος του βιβλίου, διατίθενται κριτήρια αξιολόγησης για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων.

Συγγραφείς:
Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ
Επιμέλεια: Καρέογλου Κωνσταντίνος


ISBN: - Έκδοση: 2019 Αριθμός Σελίδων: 198 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ