ΑΛΓΕΒΡΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ A΄ Λυκείου 1ος τόμος

"ΑΛΓΕΒΡΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ A΄ Λυκείου 1ος τόμος"

Το βιβλίο αυτό δεν γράφηκε με σκοπό να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο, αλλά να το ενισχύσει και να το συμπληρώσει. Η προσωπική εργασία του μαθητή θα γίνει πιο εύκολη, χάρη στη δομή τούτου του βοηθήματος, που συμβαδίζει με τη νέα αναθεωρημένη έκδοση του σχολικού βιβλίου. Το παρόν βοήθημα περιέχει:

 • Τη θεωρία πλήρως ανεπτυγμένη και σχολιασμένη
 • Μεθοδολογία και σχόλια επίλυσης ασκήσεων
 • Λυμένα παραδείγματα για κάθε είδος άσκησης
 • Άλυτες ασκήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται:
  • Κλειστού τύπου ερωτήσεις (Πολλαπλής επιλογής, Σωστό – Λάθος, αντιστοίχισης, κενών, κ.λπ.)
  • Ασκήσεις ανάπτυξης κατηγοριοποιημένες με βάση το βαθμό δυσκολίας
  • Επαναληπτικές ασκήσεις στο τέλος κάθε παραγράφου, που πρέπει να επιλυθούν στην τελευταία επανάληψη
  • Επαναληπτικές ασκήσεις και Διαγωνίσματα στο τέλος κεφαλαίων
  • Επαναληπτικό τεστ στο τέλος κάθε παραγράφου

Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο παρουσίασης της ύλης, ώστε να αντεπεξέλθει ο μαθητής αποτελεσματικά στο νέο τρόπο αξιολόγησης στα Μαθηματικά, όπως αυτός ορίζεται από το Υπουργείο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

Συγγραφείς:
Βασίλης Μητσόπουλος


ISBN: 978-960-7016-60-7 Έκδοση: 2011 Αριθμός Σελίδων: 384 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ