ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ των Ελάσσονων Ρητόρων της Αρχαίας Ελληνικής

"ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ των Ελάσσονων Ρητόρων της Αρχαίας Ελληνικής"

Παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι ελάσσονες αττικοί ρήτορες όλοι μαζί σε ένα τόμο μέσα από μια μεγάλη ποικιλία διαβαθμισμένων θεμάτων. Το συγκεκριμένο βιβλίο  συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή της τάξης στη διαδικασία επεξεργασίας ενός θέματος, καθώς οι μαθητές εξοικειώνονται με την τεχνική μελέτης: χρησιμοποιούν το πλούσιο λεξιλόγιο, το συντακτικό, τα σχόλια, ένα ολοκληρωμένο υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν ανθολόγιο και στο οποίο ανατρέχουν οι μαθητές και για την προετοιμασία τους πάνω σε κάθε θέμα και για την εμπέδωση αυτών που διδάχτηκαν. Επιπλέον, τα πρώτα 80 θέματα συνοδεύονται και από μία σειρά γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις (2018) του αδίδακτου κεμένου.

Συγγραφείς:
Λεωνίδας Μούργκος


ISBN: 978-960-7016-23-2 Έκδοση: 2008 Αριθμός Σελίδων: 432 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ