ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

"ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας"

Περιλαμβάνει τους αρχικούς χρόνους 330 βασικών ρημάτων της Αττικής Πεζογραφίας με σχόλια στη σημασία και τη σύνταξή τους σε απλή και σύνθετη μορφή. Για κάθε ρήμα προστίθεται από μία ενότητα με ομόρριζα – παράγωγα και στοχευμένες γραμματικές παρατηρήσεις για ορισμένους τύπους και τον τονισμό τους. Σε ορισμένα ρήματα -εξετασιοκεντρικά-  παρουσιάζεται η πλήρης κλίση τους ή και εγκλιτικές αντικαταστάσεις. Το λεξικό συμπληρώνεται με ευσύνοπτους πίνακες – καταλόγους εύρεσης και κλίσης Αορίστων Β’, παθητικών Αορίστων, συμφωνόληκτων Παρακειμένων και αναλυτική εύχρηστη κλίση των ρημάτων 2ης συζυγίας.

Συγγραφείς:
Κωνσταντίνος Παπαζέτης


ISBN: 978-960-7016-52-2 Έκδοση: 2016 Αριθμός Σελίδων: 240 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ