ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

"ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου"

Το εγχειρίδιο αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας που προέκυψε μετά από πολύχρονη διδασκαλία, σχολική και φροντιστηριακή. Σημαντική κι ουσιώδη βοήθεια προσέφεραν και οι μαθητές, που με την εκούσια ή ακούσια συμβολή τους γέννησαν την αρχική πρόθεση και διαμόρφωσαν τον τελικό προβληματισμό για το περιεχόμενο του έργου. Φιλοδοξία του βιβλίου είναι να μην αποτελέσει «ένα ακόμη βοήθημα» στα ήδη υπάρχοντα για τους μαθητές και τους καθηγητές, αλλά ένα συμπλήρωμα χρήσιμο, χρηστικό και ουσιαστικό για την πλήρη κατανόηση των ρητορικών έργων και την εύκολη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη.

Παρακινημένος από τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου για τον τρόπο διδασκαλίας του Φιλοσοφικού Λόγου, ο οποίος επικεντρώνεται στη μετάφραση, τις λεξιλογικές παρατηρήσεις και την ερμηνεία του κειμένου, θέλησα να κινηθώ στο ίδιο πλαίσιο. Απάλλαξα, δηλαδή, το εγχειρίδιο από τις συχνά σχολαστικές γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις, καθώς και ότι άλλο θεώρησα περιττό, με στόχο να προσεγγίσουν βέβαια οι αναγνώστες την Αρχαία Ελληνική γλώσσα, ωστόσο να επικεντρωθούν στην όσο γίνεται βαθύτερη κατανόηση του νοηματικού πλούτου του ρητορικού λόγου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου μεγάλη σημασία είχε να αποδοθεί με επάρκεια και γλωσσική ευελιξία το αρχαίο κείμενο στα νεοελληνικά. Στη συνέχεια για την ερμηνεία του κειμένου αξιοποίησα τα σχόλια του σχολικού εγχειριδίου και τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις συναδέλφων, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία, έχοντας όμως πάντα ως κριτήριο τη δεκτικότητα και την ικανότητα κατανόησης των μαθητών.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται τα κείμενα:

ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Περί Ειρήνης

Για το κάθε κείμενο υπάρχουν:

  • Ερωτήσεις εισαγωγής
  • Μετάφραση
  • Μετάφραση κατ’ αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο
  • Ερμηνευτικά σχόλια
  • Ετυμολογικά σχόλια
  • Ερωτήσεις – απαντήσεις σχολικού βιβλίου
  • Στο τέλος του βιβλίου Επαναληπτικές ερωτήσεις
Συγγραφείς:
Γεώργιος Γαλατάς


ISBN: 978-960-7016-47-8 Έκδοση: 2014 (3η) Αριθμός Σελίδων: 200 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ