ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

"ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να ασκηθεί επαρκώς ο μαθητής όλων των τάξεων του Λυκείου στα γραμματικά φαινόμενα της Αρχαίας Ελληνικής. Οι ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας, οι παραδοσιακές αλλά και νέου τύπου ασκήσεις στο Ονοματικό και Ρηματικό μέρος και οι γραμματικές παρατηρήσεις επιλεγμένων αδίδακτων κειμένων, αποτελούν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στη διαδικασία εμπέδωσης όλων των γραμματικών φαινομένων από τους μαθητές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάσκηση των μαθητών σε ρηματικούς τύπους, των οποίων η ορθή γραμματική αναγνώριση αποτελεί τη βάση της συντακτικής και μεταφραστικής διαδικασίας.

Συγγραφείς:
Γ. Βαφείδης
Α. Καραγεωργίου
Κ. Καρέογλου
Μ. Κούμαλας


ISBN: - Έκδοση: 2013 Αριθμός Σελίδων: 208 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ