ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

"ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου"

Περιλαμβάνει το έργο του Πλάτωνα «Πρωταγόρας» που περιέχεται στο βιβλίο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου. Είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σχολικής τάξης και έχει στόχο να βοηθήσει τόσο το μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό στη φιλοσοφική προσέγγιση των πλατωνικών κειμένων.

Περιέχει:

  • Ερωτήσεις από την Εισαγωγή του βιβλίου με τις απαντήσεις τους
  • Μετάφραση κατά ενότητα
  • Μετάφραση κατ’ αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο κατά ενότητα
  • Περιληπτική προσέγγιση της κάθε ενότητας
  • Πλούσια ερμηνευτικά σχόλια για την πλήρη νοηματική προσέγγιση κάθε ενότητας, που διευκολύνει και τη συνολική κατανόηση κάθε έργου
  • Ετυμολογικά σχόλια κατά ενότητα
  • Σχολιασμό στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
  • Απαντήσεις σε ενδεικτικές ερωτήσεις του Κ.Ε.Ε.
  • Λεξιλογικές ασκήσεις
Συγγραφείς:
Αρετή Αναστασοπούλου
Γεώργιος Βαφείδης
Λεωνίδας Μούργκος


ISBN: 978-960-7016-40-9 Έκδοση: 2018 (2η) Αριθμός Σελίδων: 160 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ