ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου