ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Β΄ & Γ΄ Λυκείου

"ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών Β΄ & Γ΄ Λυκείου"

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια της νέας ολοκληρωμένης σειράς βοηθημάτων από την Α΄ έως την Γ΄  Λυκείου στο μάθημα της Χημείας.

Εκπονήθηκε από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς των Φροντιστηρίων  ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αναγνωρισμένο συγγραφικό και επιστημονικό έργο.

 

Περιεχόμενα (συνοπτικά)

 • Στοιχειομετρικοί Υπολογισμοί
 • Οργανική Ονοματολογία – Ισομέρεια
 • Αλκάνια – Αλκένια – Αλκίνια
 • Αλκοόλες – Καρβονυλικές Ενώσεις – Οξέα
 • Οξειδοαναγωγή
 • Θερμοχημεία
 • Χημική Κινητική
 • Χημική Ισορροπία

 

Κάθε κεφάλαιο περιέχει:

 • σύντομη θεωρία
 • μεθοδολογία επίλυσης των προβλημάτων
 • μεθοδικά λυμένα παραδείγματα
 • ερωτήσεις κλειστού τύπου-προσομοίωση στο 1ο θέμα
 • ερωτήσεις κλειστού τύπου-προσομοίωση στο 2ο θέμα
 • ασκήσεις και προβλήματα -προσομοίωση στο 3ο και 4ο θέμα
Συγγραφείς:
Β. Αραπίδης,
Δ. Δημόπουλος,

Επιστημονική υποστήριξη:
Θ. Καραμανίδης,
Α. Ταρούση


ISBN: - Έκδοση: 2020 Αριθμός Σελίδων: 412 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ