ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου (Τετράδιο)

"ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου (Τετράδιο)"

Το βοήθημα δομείται σε πέντε κεφάλαια μικροοικονομίας, δύο κεφάλαια μακροοικονομίας και ένα παράρτημα με επιπρόσθετες, σύνθετες, συνδυαστικές ασκήσεις. Οι ενότητες τους συγκεκριμένου εγχειριδίου λειτουργούν συμπληρωματικά στο βιβλίο ΑΟΘ των εκδόσεων Μπαχαράκη, ενισχύοντας την αυτενέργεια του μαθητή μέσω εξάσκησης σε προβλήματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες ανά κεφάλαιο:

  • Ασκήσεις διαβαθμισμένου επιπέδου
  • Μεθοδολογική κατηγοριοποίηση προβλημάτων
  • Επαναληπτικά συνδυαστικά θέματα
  • Ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστού – Λάθους και Πολλαπλής Επιλογής)
  • Τυπολόγια – αποσαφήνιση εννοιών και μεθοδολογία
Συγγραφείς:
Ι. Μ. Μπαχαράκης


ISBN: 978-960-7016-20-3 Έκδοση: - Αριθμός Σελίδων: 92 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ